Prejsť na obsah
IIT.SRC

 

 

 

 

  Zaslanie abstraktu do 9. 2. 2017  (štvrtok)
  Zaslanie príspevku do 16. 2. 2017* (štvrtok)
  Informácia o výsledku posudzovania príspevku do 15. 3. 2017  (streda)
  Camera ready do 19. 3. 2017  (nedeľa)
  Konferencia IIT.SRC 27. 4. 2017  (štvrtok)


  * Tí študenti doktorandského štúdia, ktorí vedú projekty, z ktorých vznikol príspevok na IIT.SRC 2017, môžu odovzdať príspevok do 19. 2. 2017 (nedeľa), termín pre zaslanie abstraktu je pre všetkých rovnaký a záväzný.

Termíny pre zaslanie abstraktu a príspevku treba bezpodmienečne dodržať, najmä z dôvodu spracovania príspevkov do zborníka.