Prejsť na obsah
Organizácia štúdia

 

Diplomové práce

 • Systém na elektronické odovzdávanie projektov a posudkov nájdete na adrese
  http://www.fiit.stuba.sk/posudky/.
 • Použite rovnaké prihlasovacie meno a heslo, aké ste použili pri výbere projektov (v systéme YonBan).
 • Do systému je potrebné nahrať vašu elektronickú verziu dokumentácie ("zazipovaný" dokument) max. 5 MB a vyplniť slovenskú a anglickú verziu anotácie ešte pred odovzdaním práce v podateľni.
 • V prípade problémov alebo nejasností kontaktujte Ing. Mateja Makulu (e-mail: makula[at]fiit.stuba.sk), prípadne Zuzanu Mackovú (e-mail: mackova[at]fiit.stuba.sk) alebo Ing. Katarínu Pribišovú (e-mail: pribisova[at]fiit.stuba.sk)

 

Záverečné/Bakalárske projekty II - letný semester

 • Systém na elektronické odovzdávanie projektov a posudkov nájdete na adrese
  http://www.fiit.stuba.sk/posudky/.
 • Použite rovnaké prihlasovacie meno a heslo, aké ste použili pri výbere projektov (v systéme YonBan).
 • Do systému je potrebné nahrať vašu elektronickú verziu dokumentácie ("zazipovaný" dokument) max. 5 MB a vyplniť slovenskú a anglickú verziu anotácie ešte pred odovzdaním práce v podateľni.
 • V prípade problémov alebo nejasností kontaktujte Ing. Mateja Makulu (e-mail: makula[at]fiit.stuba.sk), prípadne Zuzanu Mackovú (e-mail: mackova[at]fiit.stuba.sk) alebo Ing. Katarínu Pribišovú (e-mail: pribisova[at]fiit.stuba.sk)