Prejsť na obsah
Štúdium

akademického roka 2020/21

 

Doktorandské štúdium

Termín zverejníme.

 

Inžinierske štúdium

Temíny (jednotlivé behy) sú uverejnené v časti harmonogram štúdia ako [V] Ing. - promócie.

15. júla 2021 (štvrtok)
Študijné programy Informačné systémy, Inteligentné softvérové systémy, Informačná bezpečnosť a Internetové technológie v študijnom odbore Informatika:

  • 10.30 hod. (prvý beh)
  • 12.00 hod. (druhý beh)
  • 13.30 hod. (tretí beh)

Miesto: Aula Magna (-1.61 na 1. PP) FIIT STU v Bratislave, Ilkovičova 2

Vzhľadom na pretrvávajúcu situáciu súvisiacu s pandémiou, vstup pre verejnosť je kapacitne obmedzený a len pre registrovaných účastníkov.

UPOZORNENIE pre absolventov:
Na promócie je potrebné prísť v spoločenskom oblečení.
Nácvik v deň promócií je povinný. Študenti prvého behu prídu o 8.00, druhého behu o 8.30 hod. a tretieho behu o 9.00 hod.
Nácvik sa uskutoční v Aule Magna (-1.61 na 1. PP), po jeho ukončení bude podpisovanie do knihy diplomov.

 

Bakalárske štúdium

Vzhľadom na pretrvávajúcu situáciu súvisiacu s pandémiou je termín bakalárskych promócií zrušený.