Prejsť na obsah
Štúdium

akademického roka 2019/20

Doktorandské štúdium

9. 10. 2020 (piatok)
Pretrvávajúca epidemiologická situácia neumožňuje uskutočniť promóciu absolventov doktorandského štúdia prezenčným slávnostným spôsobom, ako je štandardne zvykom, a tak STU sa rozhodla aj napriek prekážkam promóciu nezrušiť, ale uskutočniť netradičnou online formou: www.stuba.sk/13745.

Inžinierske štúdium

Aktuálna informácia (26. 8. 2020):
Na základe odporúčaní Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Krízového štábu STU v Bratislave neorganizovať hromadné podujatia a ako reakcia na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia Covid-19 si Vás dovoľujeme informovať, že promócie absolventov inžinierskeho štúdia v akademickom roku 2019/20 na FIIT STU v Bratislave sú zrušené.
Absolventom, ktorí si doklady o riadnom skončení štúdia neprevzali, budú zaslané poštou na adresu uvedenú v AIS, alebo si ich môžu vyzdvihnúť osobne na študijnom oddelení počas úradných hodín do 30. 9. 2020 s podmienkou dodržania aktuálne platných hygienických opatrení. V prípade záujmu o zaslanie dokladov poštou, kontaktujte e-mailom študijné oddelenie - Katarínu Dunajskú (katarina.dunajska[at]stuba.sk).

Bakalárske štúdium

V zhľadom na vzniknutú situáciu v súvislosti s koronavírusom je termín bakalárskych promócií zrušený.