Prejsť na obsah
Štúdium

akademického roka 2019/20

Doktorandské štúdium

Termín zverejníme.

Inžinierske štúdium

Temíny (jednotlivé behy) sú uverejnené v časti harmonogram štúdia ako [V] Ing. - promócie.

12. júla 2019 (piatok)

 • 11.00 hod. (prvý beh):
  študijné programy Informačné systémy, Inteligentné softvérové systémy
 • 13.00 hod. (druhý beh):
  študijné programy Inteligentné softvérové systémy, Softvérové inžinierstvo
 • 15.00 hod. (tretí beh):
  študijné programy Inteligentné softvérové systémy, Internetové technológie
Rozpisy nájdete v AISe po prihlásení sa.

Miesto: Aula Magna (-1.61 na 1. PP) FIIT STU v Bratislave, Ilkovičova 2

UPOZORNENIE pre absolventov:
Na promócie je potrebné prísť v spoločenskom oblečení.
Nácvik v deň promócií je povinný. Študenti prvého behu prídu o 8.00, druhého behu o 8.30 hod. a tretieho behu o 9.00 hod.
Nácvik sa uskutoční v Aule Magna (-1.61 na 1. PP), po jeho ukončení bude podpisovanie do knihy diplomov.

Bakalárske štúdium

Temíny (jednotlivé behy) sú uverejnené v časti harmonogram štúdia ako [V] Bc. - promócie.

11. júla 2019 (štvrtok)

 • 11.00 hod. (prvý beh):
  študijné programy Informačná bezpečnosť, Informatika a Internetové technológie
 • 13.00 hod. (druhý beh):
  študijný program Informatika
 • 15.00 hod. (tretí beh):
  študijný program Informatika
Rozpisy nájdete v AISe po prihlásení sa.

Miesto: Aula Magna (-1.61 na 1. PP) FIIT STU v Bratislave, Ilkovičova 2

UPOZORNENIE pre absolventov:
Na promócie je potrebné prísť v spoločenskom oblečení.
Nácvik v deň promócií je povinný. Študenti prvého behu prídu o 8.00 hod., druhého behu o 8.30 hod. a tretieho behu o 9.00 hod.
Nácvik sa uskutoční v Aule Magna (-1.61 na 1. PP), po jeho ukončení bude podpisovanie do knihy diplomov.