Prejsť na obsah
Štúdium

Registrácia predmetov

na akademický rok 2020/21

Registrácia predmetov je povinná, prebieha v systéme AIS od 18. 6. 2020, 16.00 hod. do 19. 6. 2020, 20.00 hod.

Registráciou si študent zostavuje osobný učebný plán na akad. rok 2020/21.

Pozrite si:

 

Študijné plány bakalárskeho a inžinierskeho štúdia akad. roka 2020/21

Bakalárske štúdium 3-ročné

Bakalárske štúdium 4-ročné

Inžinierske štúdium 2-ročné

  • IB
  • ISS
  • IT
  • Dobiehajúce študijné programy (IS, SI) - platí ponuka predmetov podľa vtedy platného odporúčaného študijného plánu (ktoré sa otvárajú)

Inžinierske štúdium 3-ročné konverzné

  • ISS a IT - platí plán predmetov podľa aktuálneho študijného plánu pre 2-ročné štúdium (ďalšie karty dole)

 

Prihlasovanie sa na rozvrh

v akademickom roku 2020/21

zimný semester: 16. september 2020 (streda)

  • Pozrite si stručný návod aj s termínmi prihlasovania na rozvrhové akcie.
  • Rozvrh v AIS bude dostupný najneskôr v pondelok 14. septembra 2020
  • Na rozvrhové akcie sa prihlasujú všetci študenti okrem študentov 1. ročníka 3- a 4-ročného a 2. ročníka 4-ročného bakalárskeho štúdia.