Prejsť na obsah
Štúdium

Registrácia predmetov

na akademický rok 2019/20

Registrácia predmetov je povinná, prebieha v systéme AIS od 13. 6. 20119, 10.00 hod. do 14. 6. 2019, 22.00 hod.

Registráciou si študent zostavuje osobný učebný plán na akad. rok 2019/20.

Osobný študijný plán treba odovzdať na študijné oddelenie od 18. 6. 2019 do 20. 6. 2019.

Pozrite si návod na registráciu predmetov pre akad. rok 2019/20 .

Pozrite si:
- limity počtov študentov na predmety pre akad. rok 2019/20 ,
- informačné listy predmetov

 

Študijné plány bakalárskeho a inžinierskeho štúdia akad. roka 2019/20

Bakalárske štúdium 3-ročné

Bakalárske štúdium 4-ročné

Inžinierske štúdium 2-ročné

  • IB
  • ISS
  • IT
  • Dobiehajúce študijné programy (IS, SI) - platí ponuka predmetov podľa vtedy platného odporúčaného študijného plánu (ktoré sa otvárajú)

 

Prihlasovanie sa na rozvrh

v akademickom roku 2019/20

zimný semester: 18. september 2019 (streda)

Ďalšie informácie budú zverejnené v septembri.