Prejsť na obsah
Štúdium

Registrácia

Obdobie registrácie bakalárskych projektov pre aktuálny ak. rok bude zverejnený v časti  harmonogram štúdia ako [P] Registrácia BP (viacero udalostí - zverejnenie tém, začiatok konzultácií, koniec registrácie). Obdobie registrácie býva spravidla na začiatku mája, presné termíny zverejňujeme spravidla najmenej 3 dni pred začiatkom obdobia registrácie. 

Bližšie informácie k procesu výberu bakalárskeho projektu sú uvedené v časti výber bakalárskeho projektu.

Odovzdávanie

Termíny odovzdávania bakalárskych projektov pre aktuálny ak. rok nájdete v časti harmonogram štúdia ako:

  • [P] BP1 - odovzdanie
  • [P] BP2 - odovzdanie

Pokyny pre odovzdanie správ k projektu sú uvedené v zodpovedajúcich častiach webu k Bakalárskemu projektu.

Obhajoby (štátne skúšky), pridelenie oponentov

V súlade s Metodickým usmernením rektora STU (reg. č. sekr./66/6476/2020 zo dňa 27. 5. 2020) sa budú obhajoby (štátne skúšky) konať dištančnou metódou prostredníctvom videokonferenčného riešenia Webex Meetings, ktoré umožňuje kopírovať štandardný priebeh obhajob.

Funkčnosť si overte v pondelok 15. 6. 2020 od 14.00 do 16.00 hod. vo virtuálnej miestnosti svojej komisie.

K verejnej časti online štátnej skúšky a vyhláseniu výsledkov sa bude môcť pripojiť aj verejnosť s možnosťou aktívneho zapojenia sa do diskusie. Účasťou na štátnej skúške súhlasíte so spracovaním vašich osobných údajov . Zároveň plánujeme zabezpečiť online vysielanie verejných častí v doméne stuba.sk (bez možnosti aktívneho zapojenia sa).

Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva:
Podrobný harmonogram v AIS (aktualizované 12. 6. 2020)

Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky:
Podrobný harmonogram v AIS (aktualizované 15. 6. 2020)