Prejsť na obsah
Štúdium

Registrácia

Obdobie registrácie bakalárskych projektov pre aktuálny ak. rok bude zverejnený v časti harmonogram štúdia ako [P] Registrácia BP (viacero udalostí - zverejnenie tém, začiatok konzultácií, koniec registrácie). Obdobie registrácie býva spravidla na začiatku mája, presné termíny zverejňujeme spravidla najmenej 3 dni pred začiatkom obdobia registrácie.

Bližšie informácie k procesu výberu bakalárskeho projektu sú uvedené v časti výber bakalárskeho projektu.

 

Odovzdávanie

Termíny odovzdávania bakalárskych projektov pre aktuálny ak. rok nájdete v časti harmonogram štúdia ako:

  • [P] Odovzdanie BP1
  • [P] Odovzdanie BP2

Pokyny pre odovzdanie správ k projektu sú uvedené v zodpovedajúcich častiach webu k Bakalárskemu projektu.

Návod na odovzdanie záverečnej práce pomocou systému G Suite for Education

 

Obhajoby (štátne skúšky), pridelenie oponentov

Harmonogram obhajob bakalárskych projektov pre aktuálny ak. rok nájdete v časti harmonogram štúdia ako [P] Obhajoby BP.

Pridelenie oponentov zverejníme po administratívnom spracovaní všetkých odovzdaných bakalárskych prác.

Rozdelenie do komisií a časový rozpis obhajob zverejníme cca týždeň pred ich termínom.