Prejsť na obsah
Štúdium

Registrácia

Obdobie registrácie bakalárskych projektov pre aktuálny ak. rok bude zverejnený v časti  harmonogram štúdia ako [P] Registrácia BP (viacero udalostí - zverejnenie tém, začiatok konzultácií, koniec registrácie). Obdobie registrácie býva spravidla na začiatku mája, presné termíny zverejňujeme spravidla najmenej 3 dni pred začiatkom obdobia registrácie. 

Bližšie informácie k procesu výberu bakalárskeho projektu sú uvedené v časti výber bakalárskeho projektu.

 

Odovzdávanie

Termíny odovzdávania bakalárskych projektov pre aktuálny ak. rok nájdete v časti harmonogram štúdia ako:

  • [P] BP1 - odovzdanie
  • [P] BP2 - odovzdanie

Pokyny pre odovzdanie správ k projektu sú uvedené v zodpovedajúcich častiach webu k Bakalárskemu projektu.

 

Obhajoby (štátne skúšky), pridelenie oponentov

V súlade s Metodickým usmernením rektora STU (reg. č.: sekr./79/7178/2021 zo dňa 14. 5. 2021) sa budú všetky štátne skúšky konať pred skúšobnými komisiami dištančnou metódou prostredníctvom videokonferencií bez fyzickej prítomnosti s použitím informačných a komunikačných technológií.

Funkčnosť si overte v pondelok 21. 6. 2021 od 14.00 do 16.00 hod. vo virtuálnej miestnosti svojej komisie.

Online vysielanie verejných častí obhhajob štátnych skúšok (bez možnosti aktívneho zapojenia sa): bit.ly/3cz4Ctc

Harmonogram obhajob bakalárskych projektov pre aktuálny ak. rok nájdete v časti harmonogram štúdia ako [P] BP - obhajoby.

Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva:
Podrobný harmonogram v AIS (aktualizované 10. 6. 2021)

Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky:
Podrobný harmonogram v AIS (aktualizované 17. 6. 2021)