Prejsť na obsah
Štúdium

Registrácia

Obdobie registrácie bakalárskych projektov pre aktuálny ak. rok bude zverejnený v časti  harmonogram štúdia ako [P] Registrácia BP (viacero udalostí - zverejnenie tém, začiatok konzultácií, koniec registrácie). Obdobie registrácie býva spravidla na začiatku mája, presné termíny zverejňujeme spravidla najmenej 3 dni pred začiatkom obdobia registrácie. 

Bližšie informácie k procesu výberu bakalárskeho projektu sú uvedené v časti výber bakalárskeho projektu.

Odovzdávanie

Termíny odovzdávania bakalárskych projektov pre aktuálny ak. rok nájdete v časti harmonogram štúdia ako:

  • [P] BP1 - odovzdanie
  • [P] BP2 - odovzdanie

Pokyny pre odovzdanie správ k projektu sú uvedené v zodpovedajúcich častiach webu k Bakalárskemu projektu.

Obhajoby (štátne skúšky), pridelenie oponentov

Harmonogram obhajob bakalárskych projektov pre aktuálny ak. rok nájdete v časti harmonogram štúdia ako [P] BP - obhajoby.

Pridelenie oponentov zverejníme po administratívnom spracovaní všetkých odovzdaných bakalárskych prác.