Prejsť na obsah
Výskum na FIIT

Druh projektu: Horizon 2020, H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2018-2019-2020

Zameranie projektu: Koordinačná a podporná aktivita (CSA – Coordination and Support Action)

Oficiálna identifikácia: rurALLURE ID - 101004887

Koordinátor projektu: Universidad De Vigo, Lg Campus Lagoas Marcosende, Vigo Pontevedra, 36 310 Spain

Vedúci projektu za FIIT: doc. Ing. Valentino Vranić, PhD.

Obdobie realizácie projektu: 01/2021-12/2023

Opis projektu:
Projekt sa zameriava na propagáciu vidieckych múzeí, pamiatok a lokalít kultúrneho dedičstva v blízkosti európskych pútnických trás inovatívnym spôsobom podporujúcim kultúrnu spoluprácu a udržateľný cestovný ruch v blízkosti európskych historických pútnických trás ako sú: trasa pútnikov do Santiago de Compostela alebo cesta svätého Jakuba, pútnické cesty do Ríma, pútnická cesta svätého Olafa v Škandinávii a Mariánska cesta. Prostredníctvom najmodernejších informačných technológií sa posilňuje symbióza medzi vidieckym prostredím a priľahlými trasami, aby tak obohatil zážitok turistov o kultúrne dedičstvo, ktoré často ostáva nepovšimnuté.

Viac informácií o projekte nájdete na www.rurallure.eu, kde budú neskôr zverejnené aj výsledky a zistenia projektu.