Prejsť na obsah
Výskum na FIIT

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA)

 

Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR (KEGA)

 

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV)

 

Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU)

 

Nadácia Tatra banky

 

Harmonogram projektov 2020 na FIIT STU