Prejsť na obsah
Štúdium

Doktorandské štúdium

Termín zverejníme.

Inžinierske štúdium

Temíny (jednotlivé behy) sú uverejnené v časti harmonogram štúdia ako [V] Ing. - promócie.

13. 7. 2017 (štvrtok)
študijné programy Informačné systémy a Softvérové inžinierstvo
o 11.00 hod.
o 13.00 hod.
o 15.00 hod.

Miesto: Aula Magna (-1.61 na 1. PP) FIIT STU v Bratislave, Ilkovičova 2

Bakalárske štúdium

Temíny (jednotlivé behy) sú uverejnené v časti harmonogram štúdia ako [V] Bc. - promócie.

14. 7. 2017 (piatok)
študijné programy Informatika a Internetové technológie

o 11.00 hod.
o 13.00 hod.
o 15.00 hod.

Miesto: Aula Magna (-1.61 na 1. PP) FIIT STU v Bratislave, Ilkovičova 2