Prejsť na obsah
Štúdium

akademického roka 2021/22

 

Doktorandské štúdium

5. 10. 2022 o 13.00 hod. (streda)
v Aule Dionýza Ilkoviča STU v Bratislave na Mýtnej 36

6. 10. 2022 o 13.00 hod. (štvrtok)
v Aule Dionýza Ilkoviča STU v Bratislave na Mýtnej 36

Oznámenie

 

Inžinierske štúdium

Temíny (jednotlivé behy) sú uverejnené v časti harmonogram štúdia ako [V] Ing. - promócie.

7. júla 2022 (štvrtok)
Študijné programy Informačná bezpečnosť, Inteligentné softvérové systémy a Internetové technológie v študijnom odbore Informatika:

  • 10.30 hod. (prvý beh)
  • 12.15 hod. (druhý beh)

Miesto: Aula Magna (-1.61 na 1. PP) FIIT STU v Bratislave, Ilkovičova 2

UPOZORNENIE pre absolventov:
Na promócie je potrebné prísť v spoločenskom oblečení.
Nácvik v deň promócií je povinný. Študenti prvého behu prídu o 8.30, druhého behu o 9.00 hod.
Nácvik sa uskutoční v Aule Magna (-1.61 na 1. PP), po jeho ukončení bude podpisovanie do knihy diplomov.

 

Bakalárske štúdium

Temíny (jednotlivé behy) sú uverejnené v časti harmonogram štúdia ako [V] Bc. - promócie.

8. júla 2022 (piatok)
Študijné programy Informačná bezpečnosť, Informatika a Internetové technológie v študijnom odbore Informatika

  • 10.30 hod. (prvý beh)
  • 12.15 hod. (druhý beh)
  • 14.00 hod. (tretí beh)

Miesto: Aula Magna (-1.61 na 1. PP) FIIT STU v Bratislave, Ilkovičova 2

UPOZORNENIE pre absolventov:
Na promócie je potrebné prísť v spoločenskom oblečení.
Nácvik v deň promócií je povinný. Študenti prvého behu prídu o 8.00 hod., druhého behu o 8.30 hod. a tretieho behu o 9.00 hod.
Nácvik sa uskutoční v Aule Magna (-1.61 na 1. PP), po jeho ukončení bude podpisovanie do knihy diplomov.