Prejsť na obsah
Štúdium

akademického roka 2017/18

Doktorandské štúdium

Termín zverejníme.

Inžinierske štúdium

Temíny (jednotlivé behy) sú uverejnené v časti harmonogram štúdia ako [V] Ing. - promócie.

13. 7. 2018 (piatok)
o 11.00 hod. študijný program Informačné systémy
o 13.00 hod. študijný program Softvérové inžinierstvo

Miesto: Aula Magna (-1.61 na 1. PP) FIIT STU v Bratislave, Ilkovičova 2

UPOZORNENIE pre absolventov:
Nácvik v deň promócií je povinný. Študenti prvého behu prídu o 8.00. hod. a študenti druhého behu o 8.30 hod.
Nácvik bude prebiehať v Aule Magna (-1.61 na 1. PP), po ukončení nácviku bude podpisovanie do knihy diplomov.

Bakalárske štúdium

Temíny (jednotlivé behy) sú uverejnené v časti harmonogram štúdia ako [V] Bc. - promócie.

12. 7. 2018 (štvrtok)
študijné programy Informatika a Internetové technológie
o 11.00 hod. zoznam
o 13.00 hod. zoznam

Miesto: Aula Magna (-1.61 na 1. PP) FIIT STU v Bratislave, Ilkovičova 2

UPOZORNENIE pre absolventov:
Nácvik v deň promócií je povinný. Študenti prvého behu prídu o 8.00. hod. a študenti druhého behu o 8.30 hod.
Nácvik bude prebiehať v Aule Magna (-1.61 na 1. PP), po ukončení nácviku bude podpisovanie do knihy diplomov.