Prejsť na obsah
TP Cup

SEMIFINALISTI

 

Blockpay ako platobná brána pre e-shopy

  Tím 04 - Blockchain Impostors: Filip Hoffmann, Patrik Honíšek, Michal Hunák, Tomáš Junas, Miroslav Jurkech, Lukáš Machata, Matej Martinkovič
  vedúci: Kristián Košťál
  web: http://labss2.fiit.stuba.sk/TeamProject/2020/team04/
  video: youtu.be/GA381iTQKjM a facebook.com/FIIT.STU/videos/2595710857403718
  opis: BlockPay je platobná brána, ktorá umožňuje eshopom ponúkať rôzne spôsoby platby pre zákazníkov. S použitím BlockPay môžu zákazníci platiť fiat (teda klasickými menami) ale aj kryptomenami, pričom môžu používať rôzne fiat platobné procesory (napr. paypal, ayden alebo stripe) alebo rôzne kryptomeny, ako je bitcoin, ethereum, dogecoin a iné. Pre eshop v tom nie je žiadny rozdiel – BlockPay spracuje platbu a prepošle eshopu len prednastavenú menu, ktorú eshop chce dostávať. Eshop si môže nastaviť, či chce prijímať iba kryptomeny alebo iba fiat, resp. ich kombináciu, a taktiež vybrať iba preferované meny. Transparentnosť riešenia je opretá o Blockchain technológie – sú použité na zápis informácií počas celého spracovávania platby.
  Viac nájdete na TouchIT: touchit.sk/blockpay-ako-platobna-brana-pre-e-shopy/

 

ASR: Určovanie kvality olivového oleja

  Tím 05 - Mikasa: Simona Klučková, Maroš Kollár, Jakub Kučečka, Zuzana Popovcová, Mária Rajníková, Alena Valová
  vedúci: Marta Prnová a Martin Sabo
  web: http://labss2.fiit.stuba.sk/TeamProject/2020/team05/
  video: youtu.be/tsl5obzI1Vk a facebook.com/FIIT.STU/videos/318979846504882
  opis: Až 80 % svetovej produkcie predávaného a deklarovaného extra panenského olivového oleja je zamieňaného za menej kvalitný. Preto je dôležité odhaliť tieto výrobky, aby ľudia dostali kvalitu, za ktorú si v obchodoch platia. Aplikácia ASR od tímu Mikasa umožňuje automatické vyhodnocovanie kvality olivového oleja rýchlo a spoľahlivo. Tento produkt vie s veľkou istotou správne identifikovať kvalitu testovaných vzoriek oleja. Pri oleji ale zďaleka nekončí a vie rozpoznávať aj ďalšie “pachy,” či už na kvalitatívne spracovanie, no napríklad aj na identifikáciu respiračných ochorení.
  Viac nájdete na TouchIT: touchit.sk/asr-urcovanie-kvality-olivoveho-oleja

 

Databanka – platforma pre zdieľanie a kultiváciu vzdelávacieho obsahu

  Tím 06 - Knowledge Base: Adam Čierny, Peter Sakalík, Erik Spevák, Adam Strigáč, Richard Szabó, Roland Szarka, Matej Šalko
  vedúci: Ján Lang
  web: http://labss2.fiit.stuba.sk/TeamProject/2020/team06/
  video: youtu.be/7QBMUkr-DIo a facebook.com/FIIT.STU/videos/301535621456167
  opis: Cieľom projektu bolo budovanie infraštruktúry pre podporu spolupráce pri identifikovaní základného učiva viazaného pre konkrétne kvalifikácie a integrácia do existujúceho procesu na rozvoj vedomostí, zručností a návykov pre skupiny. V rámci projektu študenti rozšírili funkcionalitu existujúceho systému na spoločnú identifikáciu otázok a úloh. Kolektívna inteligencia je tu príležitosťou na prirodzenú kultiváciu obsahu vzdelávania a vernejšie mapovanie výsledku na kurikulom stanovené ciele. Overené metodiky z oblasti softvérového inžinierstva si tím "požičal" a priniesol do oblasti vzdelávania, nakoľko vníma jeho významnú paralelu s obsahovým inžinierstvom. Vytvorili tak inteligentné prostredie na podporu dištančných a prezenčných foriem výučby na báze online prístupu s multimediálnou interpretáciou obsahu. Implementované prostredie formuje virtuálne komunity a integruje distribuovaný obsah vzdelávania aj v medzinárodnom meradle.
  Viac nájdete na TouchIT: touchit.sk/databanka-platforma-pre-zdielanie-a-kultivaciu-vzdelavacieho-obsahu

 

ANALÝZA A VIZUALIZÁCIA DÁT Z AUTONÓMNEHO VOZIDLA

  Tím 07 - Los Kimonos: Kristián Balaj, Ondrej Jedinák, Juraj Mečír, Jakub Lackovič, Sandro Rybárik, Adam Štuller, Michal Šoška
  vedúci: Marek Galinski
  web: http://labss2.fiit.stuba.sk/TeamProject/2020/team07/
  video: youtu.be/Xai_s5HmpbA a facebook.com/FIIT.STU/videos/1706862329511792
  opis: S príchodom 5G sietí s nižšou sieťovou latenciou a autonómnych vozidiel sa otvárajú nové možnosti zberu dát a riadenia. Pri vývoji autonómnych vozidiel je treba veľa diagnostických informácií a preto je potrebné tieto informácie zbierať efektívnym spôsobom. Tím študentov v rámci tímového projektu pracovali na spoločnom projekte autonómnej formule fakúlt FIIT STU a SjF STU. Pracovali na platforme na zber dát v reálnom čase z univerzitného autonómneho vozidla a zároveň na jeho diaľkovom ovládaní. Postupom času sa táto vízia zberu dát cez ich platformu rozšírila aj na využitie v bratislavskej a žilinskej MHD.
  Viac nájdete na TouchIT: touchit.sk/avpanel-telemetry-as-a-service/

 

S-Chain: Riešenie dodávateľského reťazca s použitím Blockchain technológie

  Tím 09 - Zig Zag Group: Tomáš Babjak, Matej Holý, Adrián Libiak, Kamil Macek, Daniel Minárik, Matej Petráš, Andrej Šulavík
  vedúci: Rastislav Bencel
  web: http://labss2.fiit.stuba.sk/TeamProject/2020/team09/
  video: youtu.be/un35Ib5nD1E a facebook.com/FIIT.STU/videos/2895181057395145
  opis: Projekt S-chain je snaha o zjednotenie účastníkov dodávateľského reťazca pomocou spoločnej platformy. Umožňuje zapojenie koncového zákazníka a integrovanie procesov spojených s evidenciou výroby a doručovania tovaru. Hlavným cieľom projektu je transparentná reprezentácia udalostí, ktoré ovplyvňovali tovar od vyrobenia až po doručenie do predajne.
  Okrem iného je táto platforma obohatená o dôveryhodnosť dosiahnutú pomocou blockchain technológie, do ktorej sú údaje ukladané. Kľúčovou vlastnosťou je práve odolnosť blockchainu voči zmenám údajov a ich vhodným výberom vieme zabezpečiť nielen transparentnosť, ale aj efektivitu celého systému.
  Viac nájdete na TouchIT: touchit.sk/s-chain-riesenie-dodavatelskeho-retazca-s-pouzitim-blockchain-technologie

 

WorkZone: rezervačný systém + Kubernetes klaster

  Tím 11 - Pandas: Tomáš Baláž, Nikoleta Hroncová, Lukáš Lačný, Jakub Macko, Jakub Manina, Jana Polláková a Veronika Magdaléna Rajňáková
  vedúci: Peter Bakonyi
  web: http://labss2.fiit.stuba.sk/TeamProject/2020/team11/
  video: youtu.be/-EsY7lMgpmc a facebook.com/FIIT.STU/videos/31010267723445
  opis: FIITka otvára nové coworkingové priestory, tak ich príď vyskúšať. Tím Pandas v rámci tímového projektu vytvoril rezervačný systém pre coworking, v ktorom si naši študenti vedia rezervovať miesto v Silent zóne (kde sa môžu nerušene sústrediť na svoje projekty) alebo mítingovú miestnosť pre spoločné dumanie, diskusie a tímovú prácu. Vo vytvorenej aplikácii si taktiež môžu pozrieť kalendár nadchádzajúcich podujatí, prípadne v archíve nájsť záznamy podujatí, ktoré nestihli.
  Si FIITkár, odovzdávaš projekty a si v strese, či to Turing zvládne? Spadol Askalot? Pandasákmi navrhnutý fakultný cluster obslúži všetky fakultné aplikácie, dodá im stabilitu a vysokú dostupnosť. Máte sa na čo tešiť.
  Viac nájdete na TouchIT: touchit.sk/workzone-rezervacny-system-kubernetes-klaster

 

DSC - Vnorený systém pre zabezpečený zber dát

  Tím 14 - SONET: Vladimír Bachan, Maroš Čergeť, Veronika Čipelová, Ľudovít Popelka, Tomáš Zátka
  vedúci: Vladimír Kunštár
  web: http://labss2.fiit.stuba.sk/TeamProject/2020/team14/
  video: youtu.be/PnHfMqyqhwA a facebook.com/FIIT.STU/videos/320098489722582
  opis: Systém DCS odbremeňuje poskytovateľov energií aj ich odberateľov od návštev odpočtárov meračov. Znižuje ekologickú stopu tvorenú cestovaním, odbúrava zbytočnú administratívu (prácu s tlačivami a viacnásobné prepisovanie záznamov o spotrebe). A to všetko pri spĺňaní bezpečnostných štandardov, garantovaní integrity nameraných údajov a umožnení zobrazenia iba oprávneným osobám.
  DCS je komplexný systém, ktorý je schopný zbierať dáta z rôznych druhov bytových meračov (studená voda, teplá voda a pod.) a následne zozbierané dáta vizualizuje. V prípade udalosti upozorňuje zamestnancov na anomálie, ktoré sa v systéme môžu vyskytnúť, ako napríklad nekomunikujúce zariadenia a vynechané merania. DCS kladie dôraz na spoľahlivosť, odolnosť, výdrž a bezpečnosť. Koncoví odberatelia majú samozrejme možnosť nahliadnuť na aktuálny stav svojich meračov spotreby.
  DCS zabezpečuje odbery energií prostredníctvom energeticky autonómnych jednotiek a senzorov, ktoré údaje v rámci budovy dokážu prešíriť vďaka bezdrôtovej technológií Zwave. Spracované údaje sú odoslané prostredníctvom REST API na server, ktorý merania spáruje s relevantným projektom, budovou a bytom.
  Viac nájdete na TouchIT: touchit.sk/dcs-vnoreny-system-pre-zabezpeceny-zber-dat

 

VRLab – Laboratórium vo virtuálnej realite určené pre výučbu a simuláciu elektrických obvodov

  Tím 16 - SONET: Viktor Beňo, Ľubomír Kurčák, Erik Paľa, Patrik Tománek
  vedúci: Juraj Vincúr
  web: http://labss2.fiit.stuba.sk/TeamProject/2020/team16/
  video: youtu.be/DVCG4el0P1c a facebook.com/FIIT.STU/videos/4359290330750004
  opis: VRLab je laboratórium vo virtuálnej realite určené na simuláciu elektrických obvodov, má ambíciu pomáhať pri dištančnom vzdelávaní. Používatelia majú k dispozícii elektrické súčiastky, ktoré si môžu modifikovať, alebo pre ne implementovať vlastné modely pomocou SPICE špecifikácie. Spájaním súčiastok si vo virtuálnej realite môžu vytvárať vlastné obvody, pričom im VRlab generuje schému obvodu a umožňuje vygenerovať si aj SPICE kód pre daný obvod. Samozrejmosťou je možnosť meniť parametre súčiastok priamo počas simulácie. Výsledky simulácie sú zobrazované numericky aj graficky.
  Ako "fancy" prvok študentský tím pridal do Vrlabu možnosť poskladať si vlastnú motokáru s 3 parametrizovateľnými komponentmi, pre ktoré si môžu vytvoriť vlastné obvody a následne sa na nej previezť po laboratóriu.
  Viac nájdete na TouchIT: touchit.sk/vrlab-laboratorium-vo-virtualnej-realite-urcene-pre-vyucbu-a-simulaciu-elektrickych-obvodov

 

HODNOTENIE A HLASOVANIE

 

Semifinále - hodnotenie

Do finále postupujú 4 tímy. 3 z 8 tímov postupuje na základe hodnotenia odbornej poroty, 1 tím postupuje na základe “hlasovania ľudu”.

Porota bude hodnotiť tímy na základe článku z IIT.SRC 2021, článku a videa na TouchIT a prezentácie. Body, ktoré budú porotcovia dávať, budú rozdeľované podľa nasledujúceho kľúča:

 • 30 % bodov poroty za článok v IIT.SRC 2021,
 • 30 % bodov poroty za článok a video na TouchIT,
 • 40 % bodov poroty za prezentáciu.

Pri “ľudovom” hlasovaní budú môcť hlasovať všetci ľudia na Facebooku alebo Youtube. Znamená to, že hlasovať môžu aj študenti iných fakúlt STU, príp. vaši kamaráti. Študenti budú mať k dispozícii článok na TouchIT, bleskové video a krátky opis vášho projektu. Tím s najvyšším počtom hlasov postupuje do finále. Ak ide o tím, ktorý postupuje na základe hlasovania poroty, postupuje najbližší ďalší tím v poradí.

Ako na to:

 • Svojím “lajkom” môžeš vybrať projekt, ktorý je podľa teba najlepší/najzaujímavejší.
 • Každý člen výherného tímu následne získa 15 eurovú poukážku do kníhkupectva Martinus a jedna sa môže ujsť aj Tebe!
 • Stačí si pozrieť prezentácie tímov a hlasovať “lajkom”.

Hlasovanie končí: 2. 6. 2021 o 19.00 hod.