Prejsť na obsah
Akademická samospráva FIIT STU

Predseda VR FIIT STU:

prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.

Podpredseda VR FIIT STU:

prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.

Tajomníčka VR FIIT STU:

Mgr. Zuzana Kozíková

Členovia z Akademickej obce Slovenskej technickej univerzity v Bratislave:

prof. Ing. Mária Bieliková, PhD. (9.2.5 Softvérové inžinierstvo) - FIIT STU v Bratislave
prof. Ing. Pavel Čičák, PhD. (9.2.4 Počítačové inžinierstvo) - FIIT STU v Bratislave
doc. Ing. Ladislav Hudec, PhD. (9.2.9 Aplikovaná informatika) - FIIT STU v Bratislave
doc. Mgr. Daniela Chudá, PhD. (9.2.9 Aplikovaná informatika) - FIIT STU v Bratislave
prof. RNDr. Gabriel Juhás, PhD. (9.2.9 Aplikovaná informatika) - FEI STU v Bratislave
prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD. (9.2.9 Aplikovaná informatika) - FIIT STU v Bratislave
doc. Ing. Tibor Krajčovič, PhD. (9.2.4 Počítačové inžinierstvo) - FIIT STU v Bratislave
prof. RNDr. Mária Lucká, PhD. (9.2.1 Informatika) - FIIT STU v Bratislave
prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc. (9.1.9 Aplikovaná matematika) - SvF STU v Bratislave
prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík (5.2.14 Automatizácia) - MtF STU v Bratislave
prof. Ing. Pavol Návrat, PhD. (9.2.6 Informačné systémy) - FIIT STU v Bratislave
prof. Dr. Miloš Oravec (9.2.7 Kybernetika) - FEI STU v Bratislave
prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. (5.2.15 Telekomunikácie) - FEI STU v Bratislave
doc. Ing. Viera Rozinajová, PhD. (9.2.6 Informačné systémy) - FIIT STU v Bratislave
doc. Ing. Valentino Vranić, PhD. (9.2.5 Softvérové inžinierstvo) - FIIT STU v Bratislave

Externí členovia:

doc. Ing. Ladislav Hluchý, PhD. (9.2.9 Aplikovaná informatika) - ÚI SAV, Bratislava
doc. Ing. Emil Kršák, PhD. (9.2.1 Informatika) - FRI ŽU v Žiline
doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. (9.2.1 Informatika) - FMFI UK v Bratislave
prof. Ing. Jiří Šafařík, PhD. (9.2.5 Softvérové inžinierstvo) - KIV ZČU v Plzni
prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc. (9.2.1 Informatika) - FIT ČVUT v Prahe
prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD. (9.2.4 Počítačové inžinierstvo) - FEI TU v Košiciach
prof. Dr.Ing. Pavel Zemčík (9.2.9 Aplikovaná informatika) - FIT VUT v Brne