Prejsť na obsah
Akademická samospráva FIIT STU

Predseda VR FIIT STU:

prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.

Tajomníčka VR FIIT STU:

Ing. Martina Ries

Členovia z Akademickej obce Slovenskej technickej univerzity v Bratislave:

prof. Ing. Vanda Benešová, PhD. - FIIT STU v Bratislave
prof. Ing. Pavel Čičák, PhD. - FIIT STU v Bratislave
prof. Ing. Peter Hubinský, PhD. - FEI STU v Bratislave
doc. Ing. Ladislav Hudec, PhD. - FIIT STU v Bratislave
prof. RNDr. Gabriel Juhás, PhD. - FEI STU v Bratislave
doc. Mgr. Michal Kováč, MSc., PhD. - FIIT STU v Bratislave
doc. Ing. Tibor Krajčovič, PhD. - FIIT STU v Bratislave
doc. Ing. Dominik Macko, PhD. - FIIT STU v Bratislave
prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík - MtF STU v Bratislave
prof. Dr. Miloš Oravec - FEI STU v Bratislave
doc. Dr. techn. Dipl.-Ing. Michal Ries - FIIT STU v Bratislave
prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. - FEI STU v Bratislave
prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD. - FEI STU v Bratislave
prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD. - MTF STU v Bratislave
doc. Ing. Milan Vojvoda, PhD. - FEI STU v Bratislave
doc. Ing. Valentino Vranić, PhD. - FIIT STU v Bratislave

Externí členovia:

doc. Ing. Ladislav Hluchý, PhD. - ÚI SAV, Bratislava
doc. Ing. Emil Kršák, PhD. - FRI ŽU v Žiline
prof. Ing. Miroslav Liška, PhD. - AOS gen. M. R. Štefánika, L. Mikuláš
prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc. - FIT ČVUT v Praze
doc. Ing. Ondrej Ryšavý, PhD. - FIT VUT v Brně
prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. - FMFI UK v Bratislava
prof. Ing. Pavol Špánik, PhD. - FEL ŽU v Žiline
prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD. - FEI TU v Košiciach