Prejsť na obsah
dizertácie

 

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa

25. 6. 2009 o 10:15

sa bude konať na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave
v miestnosti D 220 obhajoba dizertačnej práce

Ing. Petra Lacka

Názov dizertačnej práce:     Emergencia stratégie hry v multiagentových systémoch
Odbor:     9.2.8 Umelá inteligencia

Školiteľ:

  • prof. Ing. Vladimír Kvasnička, DrSc., Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave

Oponenti dizertačnej práce:

  • prof. Ing. Peter Sinčák,PhD., Fakulta elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach
  • prof. Ing. Vladimír Mokriš, CSc., Ústav informatiky SAV Bratislava

Abstrakt:

 

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Študijnom oddelení FIIT STU.