Prejsť na obsah
dizertácie

 

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa

7. 5. 2009 o 11:00

sa bude konať na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave
v miestnosti D 220 obhajoba dizertačnej práce

Ing. Jaroslava Jakubíka

Názov dizertačnej práce:     Identifikácia návrhových vzorov statickou analýzou založenou na ich dôležitých vlastnostiach
Odbor:     25-35-900 Softvérové inžinierstvo
Študijný program:     9.2.5 Programové systémy

 

Školiteľ:

  • prof. Ing. Pavol Návrat, PhD., Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave

 

Oponenti dizertačnej práce:

  • prof. Ing. Ján Kollár, PhD., Fakulta elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach
  • Ing. Valentino Vranič, PhD., Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave

 

Abstrakt:

 

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Študijnom oddelení FIIT STU.