Prejsť na obsah
Poradné orgány dekana FIIT STU

Predseda:

doc. Ing. Ladislav Hudec, PhD.

Členovia:

Ing. Katarína Jelemenská, PhD.
doc. Ing. Valentino Vranić, PhD.

Edičný referent:

Ing. Ján Hudec, PhD.