Prejsť na obsah
Poradné orgány dekana FIIT STU

Predseda:

prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.

Členovia:

Ing. Katarína Jelemenská, PhD.
prof. RNDr. Mária Lucká, PhD.

Edičný referent:

Ing. Ján Hudec, PhD.