Prejsť na obsah
Poradné orgány dekana FIIT STU

Členovia:

Ing. Katarína Jelemenská, PhD.

Edičný referent:

Ing. Ján Hudec, PhD.