Prejsť na obsah
Výskum na FIIT

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Čínskej ľudovej republike, v Poľskej republike, v Srbskej republike, na Ukrajine, a Čínskej republike (Taiwan) .

Informácie o nových výzvach nájdete na stránke Agentúra APVV