Prejsť na obsah
IIT.SRC

 

 

 

 

    Zaslanie abstraktu do 15. 2. 2012  (streda)
    Zaslanie príspevku do 22. 2. 2012  (streda)
    Konferencia IIT.SRC 25. 4. 2012  (streda)

Termíny pre zaslanie abstraktu a príspevku treba bezpodmienečne dodržať, najmä z dôvodu spracovania príspevkov do zborníka.