Prejsť na obsah
IIT.SRC

 

 

 

 

Študentská vedecká konferencia sa uskutoční formou posterovej prezentácie v priestoroch prízemia medzi blokmi B až D.

Členovia poroty vyhodnotia najlepších, ktorí budú na slávnostnom vyhodnotení ocenení. Súťaží sa o Best Paper v jednotlivých stupňoch štúdia a Deans Award, Best Project a ocenenia profesijných spoločností.

Konferencia je prístupná pre širokú verejnosť, ktorá môže taktiež ohodnotiť postery a vybrať Best Poster a zároveň sa zúčastniť zlosovania o zaujímavé ceny.

Program konferencie

 

  8:00 -   8:45   Registrácia autorov príspevkov a členov hodnotiacich komisií
  8:15   Inštalácia posterov pre BLOK I
 
  8:30 - 12:30   ProFIIT 2012 - finále súťaže stredoškolákov v programovaní
TPC v bloku A
 
  9:00 - 10:15   Otvorenie študentskej vedeckej konferencie

Pozvaná prednáška
poslucháreň BC 300 (prízemie medzi blokmi B a C)
Keith G. JEFFERY:
(Rutherford Appleton Laboratory in UK)
The Challenges in ICT: Debunking the Hype

 
10:30 - 12:45   BLOK I - Zoznam príspevkov
prízemie medzi blokmi B až D
 
10:30 - 12:45   Prehliadka tímových projektov v súťaži TP Cup 2012
 
10:30 – 12:15   Súťaž v rýchlostnom programovaní
CPU v bloku D
 
10:30 - 14:45   Hry s účelom - ako sa zabaviť i pomôcť
prízemie, respírium bloku D
 
10:30 - 14:45   Výstava najlepších fotiek súťaže FIITAPIXEL
prízemie medzi blokmi B a C
 
10:30 – 14:45   RoboCup - alebo ako sa hrá futbal
prízemie, respírium bloku D
 
10:30 - 14:45   Nokia Lab
prízemie pred B-klubom
 
12:45   Inštalácia posterov pre BLOK II
13:00 – 15:15   BLOK II - Zoznam príspevkov
prízemie medzi blokmi B až D
 
13:00 - 15:15   IIT.SRC Junior 2012 - prezentácie projektov stredoškolákov
prízemie medzi blokmi C až D
 
14:15 - 14:45   Vyhodnotenie 2. kola súťaže FIITAPIXEL
poslucháreň BC 150 (prízemie medzi blokmi B a C)
 
15:30    Vyhodnotenie konferencie
poslucháreň BC 300 (prízemie medzi blokmi B a C)