Prejsť na obsah
Štúdium

V zhľadom na vzniknutú situáciu v súvislosti s koronavírusom, odporúčame sledovať opatrenia a usmernenia k organizácii štúdia.

  • Sumarizovaný harmonogram pre akad. rok 2019/20  aktuálneho akad. roka (oba semestre) - UPOZORNENIE: Dátumy sú aktuálne k 7. 10. 2019. Ich neskoršiu aktuálnosť odporúčame skontrolovať cez Google Calendar nižšie. .
  • Úvod do štúdia pre akad. rok 2019/20 (termín: 16. 9. - 18. 9. 2019) - podrobný harmonogram (aktualizovaný 11. 9. 2019).
  • Podrobnejšie dátumy sú uvedené v kalendári nižšie. Zoznam udalostí semestra možno vidieť po prepnutí na tab Rozpis.

Typy udalostí v kalendári (kvôli lepšej orientácii, navigácii, vyhľadávaniu):

  • [V] - Udalosti súvisiace so Vstupom/Výstupom do/z semestra/štúdia (zápisy, imatrikulácia, promócie)
  • [R] - Udalosti súvisiace s Rozvrhom semestra a registráciami predmetov (začiatok/koniec semetra/skúškového obdobia, nahradzovanie výučby a voľné dni; regitrácia predmetov, prihlasovanie na rozvrhové akcie)
  • [P] - Udalosti súvisiace so záverečnými Projektami (bakalársky a diplomový projekt - registrácia, odovzdanie, obhajoby)
  • [O] - Ostatné udalosti (súvisiace s internátmi, Erazmom a pod.)

Kalendár možno ľahko integrovať do vášho riešenia pre osobný manažment, aby ste mali aktuálne informácie bez nutnosti sledovania tejto stránky. Do budúcnosti plánujeme zlepšiť použiteľnosť využitím Calendar API.