Prejsť na obsah
Štúdium

Toto je priebežná verzia, na ktorej pracujeme a postupne vylepšujeme

  • Sumarizovaný harmonogram pre akad. rok 2018/19 , upravený 14. 2. 2019.
  • Úvod do štúdia pre akad. rok 2019/20 (termín: 16. 9. - 18. 9. 2019) - podrobný harmonogram bude zverejnený v septembri.
  • Podrobnejšie dátumy sú uvedené v kalendári nižšie. Zoznam udalostí semestra možno vidieť po prepnutí na tab Rozpis.

    Kalendár možno ľahko integrovať do vášho riešenia pre osobný manažment, aby ste mali aktuálne informácie bez nutnosti sledovania tejto stránky. Do budúcnosti plánujeme zlepšiť použiteľnosť využitím Calendar API.

Typy udalostí v kalendári (kvôli lepšej orientácii, navigácii, vyhľadávaniu):

  • [V] - Udalosti súvisiace so Vstupom/Výstupom do/z semestra/štúdia (zápisy, imatrikulácia, promócie)
  • [R] - Udalosti súvisiace s Rozvrhom semestra a registráciami predmetov (začiatok/koniec semetra/skúškového obdobia, nahradzovanie výučby a voľné dni; regitrácia predmetov, prihlasovanie na rozvrhové akcie)
  • [P] - Udalosti súvisiace so záverečnými Projektami (bakalársky a diplomový projekt - registrácia, odovzdanie, obhajoby)
  • [O] - Ostatné udalosti (súvisiace s internátmi, Erazmom a pod.)