Prejsť na obsah
Štúdium

v akademickom roku 2019/20

 

  • e-zápis
    je určený pre zápis do 2. a 3. ročníka bakalárskeho štúdia a 2. a 3. ročníka inžinierskeho štúdia

 

Bakalárske štúdium
do 1. roka 24. 6. 2019 (pondelok) - 9.00 hod.
do 2. a ďalších rokov   3. 9. 2019 (utorok) - 9.00 hod.
Platí pre študentov, ktorí nevyužili možnosť e-zápisu na štúdium.
Študenti, ktorí využijú elektronický zápis,
dostanú potvrdenie o štúdiu kedykoľvek
v čase úradných hodín na Študijnom oddelení FIIT.
 
Inžinierske štúdium
do 1. roka 22. 8. 2019 (štvrtok) - 9.00 hod.
do 2. a ďalších rokov   2. 9. 2019 (pondelok) - 9.00 hod.
Platí pre študentov, ktorí nevyužili možnosť e-zápisu na štúdium.
Študenti, ktorí využijú elektronický zápis,
dostanú potvrdenie o štúdiu kedykoľvek
v čase úradných hodín na Študijnom oddelení FIIT.
 
Doktorandské štúdium
do 1. roka   2. 9. 2019 (pondelok) - 9.00 hod.
do ďalších rokov štúdia   2. 9. 2019 (pondelok) - 12.30 hod.
Zápis sa týka všetkých, ktorí sú študenti, teda aj tých, ktorí už vyčerpali štandardnú dĺžku štúdia, ešte neodovzdali a neobhájili dizertačnú prácu a stále sú študentmi.

Termíny zápisov do jednotlivých ročníkov sú záväzné!
Zapísať sa v inom termíne nie je možné! V prípade, že sa študent nemôže osobne zúčastniť zápisu, môže ho zapísať napr. spolužiak, rodič atď. - študent musí mať v poriadku osobný študijný plán (OŠP), zmeny v OŠP v septembri 2019 nie sú možné!