Prejsť na obsah
Štúdium
v akademickom roku 2017/18

 

  • e-zápis
    je určený pre zápis do 2. a 3. ročníka bakalárskeho štúdia a 2. a 3. ročníka inžinierskeho štúdia

 

Bakalárske štúdium
do 1. roka 30. 6. 2017 (piatok) - 9.00 hod.
do 2. a ďalších rokov   5. 9. 2017 (utorok) - 9.00 hod.
Platí pre študentov, ktorí nevyužili možnosť e-zápisu na štúdium.
Študenti, ktorí využijú elektronický zápis,
dostanú potvrdenie o štúdiu kedykoľvek
v čase úradných hodín na Študijnom oddelení FIIT.
 
Inžinierske štúdium
do 1. roka 24. 8. 2017 (štvrtok)
•  12.00 hod. - študijný program Internetové technológie
•  13.30 hod. - študijný program Softvérové inžinierstvo
do 2. a ďalších rokov   4. 9. 2017 (pondelok) - 9.00 hod.
Platí pre študentov, ktorí nevyužili možnosť e-zápisu na štúdium.
Študenti, ktorí využijú elektronický zápis,
dostanú potvrdenie o štúdiu kedykoľvek
v čase úradných hodín na Študijnom oddelení FIIT.
 
Doktorandské štúdium
do 1. roka   4. 9. 2017 (pondelok) - 9.00 hod.
do ďalších rokov štúdia   4. 9. 2017 (pondelok) - 13.00 hod.
Zápis sa týka všetkých, ktorí sú študenti, teda aj tých, ktorí už vyčerpali štandardnú dĺžku štúdia, ešte neodovzdali a neobhájili dizertačnú prácu a stále sú študentmi.