Prejsť na obsah
Štúdium

v akademickom roku 2020/21

 

 

Bakalárske štúdium
do 1. roka Zápis prebieha bez fyzickej prítomnosti, potrebné je do 31. 7. 2020 doručiť poštou do 15. 7. 2020 na adresu študijného oddelenia požadované dokumenty
do 2. a ďalších rokov  elektronický zápis je od 29.7. do 20.8.2020 (3. 9. 2020 (štvrtok) - 9.00 hod.
platí výhradne len pre študentov, ktorí z opodstatnených dôvodov nemohli využiť e-zápis).
Študenti, ktorí využijú elektronický zápis,
dostanú potvrdenie o štúdiu na akademický rok 2020/21 od 1. septembra
v čase úradných hodín na Študijnom oddelení FIIT.
 
Inžinierske štúdium
do 1. roka Zápis prebieha bez fyzickej prítomnosti, potrebné je do 23. 7. 2020 doručiť poštou na adresu študijného oddelenia požadované dokumenty
do 2. a ďalších rokov   elektronický zápis je od 29.7. do 20.8.2020 (3. 9. 2020 (štvrtok) - 9.00 hod.
platí výhradne len pre študentov, ktorí z opodstatnených dôvodov nemohli využit e-zápis).
Študenti, ktorí využijú elektronický zápis,
dostanú potvrdenie o štúdiu na akademický rok 2020/21 od 1. septembra
v čase úradných hodín na Študijnom oddelení FIIT.
 
Doktorandské štúdium
do 1. roka   2. 9. 2020 (streda) - 9.00 hod.
do ďalších rokov štúdia   2. 9. 2020 (streda) - 13.00 hod.
Zápis sa týka všetkých, ktorí sú študenti, teda aj tých, ktorí už vyčerpali štandardnú dĺžku štúdia, ešte neodovzdali a neobhájili dizertačnú prácu a stále sú študentmi.

Termíny zápisov do jednotlivých ročníkov sú záväzné!
Zapísať sa v inom termíne nie je možné! V prípade, že sa študent nemôže osobne zúčastniť zápisu, môže ho zapísať napr. spolužiak, rodič atď. - študent musí mať v poriadku osobný študijný plán (OŠP), zmeny v OŠP v septembri 2020 nie sú možné!