Prejsť na obsah
Poradné orgány dekana FIIT STU

Priemyselná rada FIIT STU združuje zástupcov praxe, tretieho sektora a verejnej správy, ktorí spolupracujú s FIIT STU na rozvoji kvalitného vzdelávania a výskumu v informatike a informačných a komunikačných technológiách na Slovensku. Je poradným orgánom dekana FIIT STU. Ide o prepojenie akademického sveta s ostatnými sférami. Snahou FIIT STU je ponúknuť platformu, kde možno spoločne formulovať názory na dôležité problémy informatiky na Slovensku, a tak prispieť k ich riešeniu.