Prejsť na obsah
Poradné orgány dekana FIIT STU

Predsedníčka:

Ing. Katarína Jelemenská, PhD. (prodekanka)

Bakalárske štúdium

  • INFO, INFO (konverzný): doc. Vranić (prof. Kotuliak, doc. Benešová – spolugaranti)

Inžinierske štúdium

  • IB, IB (konverzný): prof. Kotuliak (doc. Macko, doc. Krajčovič – spolugaranti)
  • ISS, ISS (konverzný): prof. Kotuliak (doc. Vranić, doc. Benešová – spolugaranti)
  • IT, IT (konverzný): prof. Čičák (doc. Krajčovič, doc. Benešová – spolugaranti)

Doktorandské štúdium

  • AI, AI (v ang. jaz.): prof. Kotuliak (doc. Vranić, doc. Benešová – spolugaranti)
  • IIS, IIS (v ang. jaz.): prof. Kotuliak (doc. Vranić, doc. Benešová – spolugaranti)

Tajomníčka:

Mgr. Zuzana Horniaková