Prejsť na obsah
Poradné orgány dekana FIIT STU

Predsedníčka:

doc. Mgr. Daniela Chudá, PhD.

Členovia:

prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.
prof. Ing. Pavel Čičák, PhD.
doc. Ing. Ladislav Hudec, CSc.
Ing. Katarína Jelemenská, PhD.
prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.
prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.
Ing. Peter Pištek, PhD.
doc. Ing. Viera Rozinajová, PhD.
doc. Ing. Marián Šimko, PhD.

Tajomníčka:

Mgr. Zuzana Horniaková


Bakalárske štúdium

Rada študijného programu Informatika – 1 / 3-ročné + 4-ročné štúdium
prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.
doc. Mgr. Daniela Chudá, PhD.
doc. Ing. Peter Lacko, PhD.
Ing. Katarína Jelemenská, PhD.

Rada študijného programu Informačná bezpečnosť – 1 / 3-ročné + 4-ročné štúdium (dobiehajúci program)
doc. Ing. Ladislav Hudec, PhD.
doc. Mgr. Daniela Chudá, PhD.
Ing. Peter Pištek, PhD.

Rada študijného programu Internetové technológie – 1 / 3-ročné + 4-ročné štúdium (dobiehajúci program)
prof. Ing. Pavel Čičák, PhD.
prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.
doc. Ing. Tibor Krajčovič, PhD.

 

Inžinierske štúdium

Rada študijného programu Informačná bezpečnosť - 2 / 2-ročné + 3-ročné štúdium
prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.
doc. Ing. Ladislav Hudec, PhD.
doc. Mgr. Daniela Chudá, PhD.
Ing. Peter Pištek, PhD.

Rada študijného programu Inteligentné softvérové systémy – 2 / 2-ročné + 3-ročné štúdium
prof. Ing. Mária Bieliková, PhD., doc. Ing. Valentino Vranić, PhD.
doc. Ing. Peter Lacko, PhD.
doc. Ing. Marián Šimko, PhD.

Rada študijného programu Internetové technológie – 2 / 2-ročné + 3-ročné štúdium
prof. Ing. Pavel Čičák, PhD.
doc. Ing. Tibor Krajčovič, PhD.
doc. Ing. Vanda Benešová, PhD.
Ing. Katarína Jelemenská, PhD.

Rada študijného programu Informačné systémy – 2 / 2-ročné + 3-ročné štúdium (dobiehajúci program)
prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.
prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.
doc. Ing. Michal Kompan, PhD.
doc. Ing. Viera Rozinajová, PhD.

Rada študijného programu Softvérové inžinierstvo – 2 / 2-ročné + 3-ročné štúdium (dobiehajúci program)
prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.
prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.
doc. Ing. Peter Lacko, PhD.
doc. Ing. Valentino Vranić, PhD.

 

Doktorandské štúdium

Odborová komisia Informačné systémy – 3 / 3-ročné + 4-ročné externé štúdium
členovia z FIIT STU:
prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.
prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.
doc. Ing. Daniela Chudá, PhD.
doc. Ing. Viera Rozinajová, PhD.
doc. Ing. Valentino Vranić, PhD.
členovia mimo STU:
prof. Ing. Ján Paralič, PhD.
prof. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc.
doc. Ing. Jaroslav Zendulka, PhD.

Odborová komisia Aplikovaná informatika – 3 / 3-ročné + 4-ročné externé štúdium
členovia z FIIT STU:
prof. Ing. Pavel Čičák, PhD.
prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.
prof. RNDr. Mária Lucká, PhD.
prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.
doc. Ing. Ladislav Hudec, PhD.
členovia z FEI STU:
prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
prof. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.
prof. Dr. Ing. Miloš Oravec, PhD.
doc. Ing. Michal Šrámka, PhD.
doc. Ing. Milan Vojvoda, PhD.
prof. Ing. Pavol Zajac, PhD.
Privatdozent Dr. rer. nat. Martin Drozda
členovia mimo STU:
prof. Ing. Igor Farkaš, Dr.
doc. RNDr. Andrej Ferko, PhD.
doc. Ing. Ladislav Hluchý, PhD.
doc. RNDr. Karol Nemoga, PhD.