Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

V roku 2018 si pripomíname
55 rokov informatiky a informačných technológií na STU a
15 rokov Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave.

V roku 1963 bol na STU, vtedajšej SVŠT, inštalovaný prvý počítač URAL 2, čím sa na univerzite začala éra rozvoja odboru informatiky a informačných technológií.
Ďalší prudký vývoj týchto odborov vyústil 1. októbra 2003 do založenia siedmej samostatnej fakulty FIIT STU.

FIIT si pripomenie 15. narodeniny počas podujatí organizovaných fakultou v priebehu celého roka.
Hlavná oslava sa uskutoční 18. apríla 2018 počas študentskej vedeckej konferencie IIT.SRC 2018, kedy fakulta udelí ocenenia významným osobnostiam a inštitúciám, ktoré sa zaslúžili o rozvoj informatiky a informačných technológií.

Obe výročia si pripomíname počas celého roka v rámci rôznych podujatí. Tie najbližšie sú:

  5. apríla 2018  
19.00 - 24.00
FIITkovica 5.0
priestory FIIT STU v Bratislave, Ilkovičova 2

 

17. apríla 2018  
10.00 - 12.00
Slávnostné zasadnutie vedeckej rady STU
Udelenie titulu Dr.h.c. prof. Bebovi Whiteovi
Aula D. Ilkoviča STU v Bratislave, Mýtna 36


prezentácia (pdf; 1,13 MB)

 

18. apríla 2018  
9.00 - 16.00
IIT.SRC 2018
priestory FIIT STU v Bratislave, Ilkovičova 2
Sprievodné podujatia konferencie:
  9.00 - 10.00   Cristina Conati: The Eyes Are the Windows to the Mind: Implications for Intelligent User Interfaces
Pozvaná predáška vedkyne z University of Bristish Columbia v Kanade
11.45 - 13.30   Oslava 55 rokov informatiky a informačných technológií na STU a 15 rokov FIIT STU
Udeľovanie ocenení fakulty: Pamätné medaily a mince

 

19. apríla 2018  
9.00 - 16.00
Spring School
Bebo White: Cryptocurrencies and Blockchain

vedec zo SLAC National Accelerator Laboratory, Stanford University, CA, U.S.A.
priestory FIIT STU v Bratislave, Ilkovičova 2