Prejsť na obsah
Inauguračné konania

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa

18. októbra 2005 o 10.00 hod.

sa na FIIT STU v Bratislave na Ilkovičovej 3 v Klube zamestnancov v bloku B bude konať inauguračná prednáška

doc. RNDr. Eduarda Kostolanského, PhD.

na tému:    
Aplikácia konečných automatov v lexikológii
(odbor Aplikovaná informatika)

Inauguračná komisia:
Predseda: prof. RNDr. Ľudovít Molnár, DrSc., FIIT STU v Bratislave
Členovia:
prof. Ing. Ivan Plander, DrSc. Trenčianska univerzita, Trenčín
prof. RNDr. Jozef Kelemen, DrSc., Slezská univerzita, Opava

Oponenti:
doc. Ing. Marek Cigánik, DrSc., Univ. sv. Cyrila a Metoda v Trnave
prof. PhDr. Ábel Král, DrSc., PdF UK Bratislava
prof. Dr. Mgr. Peter Grzybek, Karl-Franzes Universiät Graz