Prejsť na obsah
Inauguračné konania

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa

6. marca 2012 o 11.15 hod.

sa na FIIT STU v Bratislave na Ilkovičovej 3 v priestoroch B-klubu na prízemí bloku B bude konať inauguračná prednáška

doc. RNDr. Gabriela Juhása, PhD.
z Ústavu informatiky a matematiky Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave

na tému:
Petriho siete a ich aplikácie
(odbor Aplikovaná informatika)

Inauguračná komisia:
Predseda: prof. Ing. Pavol Návrat, PhD., FIIT, Slovenská technická univerzita v Bratislave
Členovia:
prof. Ing. Karol Matiaško, PhD., FRI, Žilinská univerzita v Žiline
prof. Ing. Jiří Šafařík, PhD., FAV Západočeská univerzita v Plzni
doc. Ing. Ladislav Hluchý, PhD., ÚI, Slovenská akadémia vied, Bratislava

Oponenti:
prof. RNDr. Milan Češka, PhD., FIT, Vysoké učení české v Brně
prof. Ing. Štefan Hudák, DrSc., FEI, Technická univerzita v Košiciach
prof. RNDr. Petr Jančar, PhD., FEI, Vysoká škola báňská - TU Ostrava

 

Abstrakt:

  Obsah prednášky prezentuje celkový prínos autora v odbore Aplikovaná informatika a prínos svojich študentov k vývinu odboru a vyjadrí pohľad na súčasný stav odboru a jeho perspektívy so zameraním na nasledovné dosiahnuté výsledky v oblasti Petriho sietí:
  1. Algebraický popis procesov Petriho sietí.
  2. Konečné procesy pokrytia neohraničených Petriho sietí.
  3. Syntéza riadenia signálnych Petriho sietí.
  4. Kauzálna sémantika procesov Petriho sietí.
  5. Analýza uskutočniteľnosti nesekvenčných scenárov Petriho sietí.
  6. Identifikácia Petriho sietí zo záznamov správania a scenárov.
  7. Analýza korektnosti Petriho sietí so statickými premennými.