Prejsť na obsah
Inauguračné konania

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa

2. októbra 2018 o 11.00 hod.

sa uskutoční na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave
Ilkovičova 2, v miestnosti 2.06 habilitačná prednáška

doc. RNDr. Márie Luckej, PhD.
z Ústavu informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva FIIT STU v Bratislave

na tému:
Paralelné spracovanie údajov a jeho význam pri riešení veľkých úloh vedy a techniky
(odbor Aplikovaná informatika)

Inauguračná komisia:
Predseda: prof. Ing. Pavol Návrat, PhD., FIIT STU v Bratislave
Členovia:
prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD., FMFI UK v Bratislave
prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc., FIT ČVUT v Prahe
Univ. prof. Dr. Marian Vajteršic, Universität Salzburg

Oponenti:
prof. Ing. Karol Matiaško, PhD., FRI Žilinská univerzita
prof. RNDr. Valerie Novitzká, PhD., FEI TU Košice
prof. Ing. Jiří Šafařík, PhD., FAV Západočeská univerzita v Plzni