Prejsť na obsah
Inauguračné konania

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa

3. mája 2005 o 9.30 hod.

sa bude konať na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave
v miestnosti D 424 inauguračná prednáška

doc. Ing. Márie Bielikovej, PhD.

na tému:
Adaptívne webové hypermediálne systémy
(odbor Programové a informačné systémy)

Inauguračná komisia:
Predseda: prof. RNDr. Ľudovít Molnár, DrSc., FIIT STU v Bratislave
Členovia:
prof. Ing. Milan Krokavec, PhD., FEI TU v Košiciach
prof. RNDr. Milan Češka,PhD., FIT VUT Brno

Oponenti:
prof. Ing. Tomáš Hruška, PhD., FIT VUT Brno
prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, PhD., MFF UK Praha
prof. Ing. Jiří Šafařík, PhD., FAV ZČU Plzeň