Prejsť na obsah
Štúdium

Výber bakalárskeho projektu (so začiatkom riešenia v nasledujúcom ak. roku) prebieha počas určeného obdobia na konci semestra daného ak. roku.  Informácie k presným termínom aktuálneho semestra sú evedené v časti Harmonogram štúdia > Bakalársky projekt (termíny).

Presný postup registrácie, konzultovania a prideľovania projektu:

  • Zadania projektov budú v deň začiatku registrácie projektov zverejnené na webe v systéme Yonban.
  • V tomto systéme si môžete, po prihlásení sa, zaregistrovať (prejaviť záujem o) najviac 3 projekty. Registrujú sa iba študenti, ktorí si plánujú v zimnom semestri nasledujúceho akad. roku zapísať predmet Bakalársky projekt I.
  • Odporúčame v položke "profil" uviesť si e-mailovú adresu, aby ste mohli využiť automatické informovanie systému o stave prideľovania vami vybratých tém.
  • Témy si podrobne preštudujte a konzultujte s vedúcimi projektov (vysokoškolský učiteľ, výskumný pracovník, doktorand alebo externý zadávateľ, ktorý vypísal projekt). Pokiaľ máte záujem o pridelenie projektu, je potrebné sa ohlásiť u vedúceho projektu a dohodnúť si s ním stretnutie.
  • V rámci konzultovania sa snažte získať čo najviac informácií o jednotlivých témach, ktoré vás zaujali. Môžete zmeniť svoje registrované projekty podľa potreby tak, že môžete mať zaregistrované najviac 3 projekty.
  • Návrh pridelenia zadania projektu vykoná vedúci projektu v systéme po dohode so študentom. Návrh pridelenia zadania potvrdzuje garant príslušného študijného programu.
  • Po uzavretí návrhov na pridelenie príslušného projektu vedúcim projektu, systém prostredníctvom e-mailu o tom upovedomí všetkých študentov, ktorí mali tento projekt zaregistrovaný. Zároveň, študenti, ktorým sa zrušila registrácia projektu, budú mať možnosť zaregistrovať si iný projekt.
  • UPOZORNENIE: Návrh na pridelenie zadania bakalárskeho projektu potvrdený vedúcim projektu v systéme YonBan v stanovenom termíne (najneskôr v deň konca registrácie projektov) a následné pridelenie projektu garantom je podmienkou zápisu predmetu Bakalársky projekt I v nasledujúcom akad. roku.