Prejsť na obsah
Štúdium

Na získanie klasifikovaného zápočtu v zimnom semestri musí študent odovzdať písomnú priebežnú správu o riešení projektu v stanovenom termíne. Rozsah priebežnej správy a jej podrobnejší obsah stanovuje vedúci projektu.

Pri riešení projektu treba vytvoriť a udržiavať (dopĺňať, zjemňovať, aktualizovať) plán práce na projekte. V rámci priebežnej správy o riešení projektu treba tento plán uviesť spolu s vyjadrením k jeho plneniu.

 

Odovzdanie

  • Kedy: v zimnom semestri podľa aktuálneho harmonogramu štúdia ako [P] Odovzdanie BP1 do 23.59 hod.
  • Čo: priebežnú správu o riešení bakalárskeho projektu podľa zverejnených pokynov (obsahových aj formálnych) a pokynov vedúceho práce. (Nezabudnite na kópiu zadania projektu a anotáciu v slovenskom a anglickom jazyku.) je potrebné vylatčiť priamo z AISu.
  • Ako: Odovzdáva sa len elektronická verzia práce

 

Elektronická verzia

 

Tlačená verzia

  • V akademickom roku 2021/22 sa tlačená verzia neodovzdáva.

 

Hodnotenie

Správu v zimnom semestri hodnotí vedúci bakalárskeho projektu známkou podľa platnej klasifikačnej stupnice (A, B, C, D, E, FX). Posudok bude uverejnený v systéme Yonban. Hodnotenie bakalárskeho projektu v zimnom semestri sa bude podieľať cca 20 % na celkovom hodnotení bakalárskeho projektu v letnom semestri.

V prípade externých vedúcich klasifikovaný zápočet zapisuje pedagogický vedúci na základe vyjadrenia vedúceho projektu.