Prejsť na obsah
Štúdium

Odovzdanie

 • Kedy: podľa harmonogramu aktuálneho ak. roka ako [P] Odovzdanie DP1 do 23.59 hod.
  Po tomto termíne nie je možné správu o riešení projektu odovzdať ani získať klasifikovaný zápočet.
 • Čo: priebežnú správu o riešení diplomového projektu podľa pokynov (obsahových aj formálnych!).
  Nezabudnite na kópiu zadania projektu a anotáciu v slovenskom a anglickom jazyku aj v DP I a v DP II.
 • Ako: Odovzdáva sa len elektronická verzia práce.

 

Elektronická verzia

 

Tlačená verzia

 • V akademickom roku 2021/22 sa tlačená verzia neodovzdáva.

 

Hodnotenie

 • Výsledok v predmete Diplomový projekt I hodnotí vedúci projektu. Pri hodnotení sa berie do úvahy kvalita výstupu v zmysle požiadaviek vedúceho projektu na prvú etapu riešenia.
 • Výsledné hodnotenie je zo šesťstupňovej klasifikačnej stupnice (A, B, C, D, E, FX).
 • Posudok bude zverejnený v systéme Yonban.