Prejsť na obsah
Štúdium

Bakalárske štúdium

 • Inštrukcie pre prijatých študentov do 1. ročníka bakalárskeho štúdia ak. roka 2022/23
 • Tlačivá k zápisu:

 • Informácie k registrácii predmetov (vyplneniu registračného hárku):
  • Zimný semester štúdia je pevne daný, je potrebné označiť krížikom všetky predmety v zozname.
  • 3-ročné štúdium: V letnom semestri štúdia máte dva povinne voliteľné predmety, z ktorých treba zvoliť len jeden (označiť ho krížikom). Týka sa to predmetov: Matematická logika a Fyzika. Ak by ste chceli študovať oba tieto predmety, bude vám to umožnené v ďalších semestroch.
  • 4-ročné štúdium: Letný semester štúdia je pevne daný, je potrebné označiť krížikom všetky predmety v zozname.
  • Po zápise (20. 6. 2022), si vo svojej e-prihláške nájdete prístupové údaje do AISu (nie ako uchádzač, ale už ako študent) cez Prihlásenie do osobnej administratívy AIS.
  • V prípade problémov s prihlasovaním sa do AIS kontaktujte p. Ivana Kollára (ivan.kollar[at]stuba.sk).
 • Inštrukcie k ubytovaniu
 • Informácia k preukazom – ISIC kartám:
  Pre objednanie ISIC karty, vloženie fotografie pre ISIC kartu a platbu za ISIC kartu použite aplikáciu „Návratka k prihláške na štúdium na STU“.
 • Informácie o nástupe na výučbu:
  • Výučba začína 12. septembra 2022 (pondelok) o 8.00 hod. „Úvodom do štúdia“.
  • Presný harmonogram štúdia bude zverejnený začiatkom septembra 2022.
  • Dňa 14. septembra 2022 (streda) sa uskutoční slávnostná imatrikulácia nových študentov bakalárskeho štúdia.

 

Inžinierske štúdium

 

Zrušenie zápisu

???V prípade, že sa rozhodnete nenastúpiť na štúdium na našej fakulte, a už ste doručili svoj súhlas so zápisom, je potrebné poslať do 15. augusta 2021 písomnú žiadosť o zrušenie zápisu na študijné oddelenie fakulty. V opačnom prípade vás budeme evidovať ako nášho študenta a budú vám plynúť študijné povinnosti, ako aj obdobie bezplatného štúdia.