Prejsť na obsah
Štúdium

Registrácia

Harmonogram registrácie je určený harmonogramom predmetov Výskum v {softvérovom inžinierstve, počítačovom inžinierstve} podľa študovaného št. programu. Ďalšie pokyny pre výber projektu sú uvedené v časti Výber projektu.

Odovzdávanie

Termíny odovzdávania diplomových projektov pre aktuálny ak. rok nájdete v časti harmonogram štúdia ako:

  • [P] DP1 - odovzdanie
  • [P] DP2 - odovzdanie
  • [P] DP3 - odovzdanie

Pokyny pre odovzdanie správ k projektu sú uvedené v zodpovedajúcich častiach webu k Diplomovému projektu.

Obhajoby (štátne skúšky), pridelenie oponentov

Harmonogram obhajob diplomových projektov pre aktuálny ak. rok nájdete v časti harmonogram štúdia ako [P] DP - obhajoby.

Pridelenie oponentov diplomových prác IS, SI - letný semester 2017/18

Rozdelenie do komisií a podrobný časový harmonogram štátnych skúšok (obhajoby DP3):

UPOZORNENIE:
Obhajujúci diplomanti si môžu prísť vyskúšať inštaláciu a predvedenie práce 8. 6. 2018 (piatok) v čase od 13.00 do 15.00 hod. v jednotlivých miestnostiach, kde budú obhajovať svoje práce.
Upozorňujeme študentov, aby sa dostavili na štátnu skúšku hodinu pred začiatkom vlastnej prezentácie. Netýka sa to študentov, ktorí idú ako prví v poradí.

Harmonogram obhajob DP2: