Prejsť na obsah
Štúdium

Registrácia

Harmonogram registrácie je určený harmonogramom predmetov Výskum v {softvérovom inžinierstve, počítačovom inžinierstve} podľa študovaného št. programu. Ďalšie pokyny pre výber projektu sú uvedené v časti Výber projektu.

 

Odovzdávanie

Termíny odovzdávania diplomových projektov pre aktuálny ak. rok nájdete v časti harmonogram štúdia ako:

  • [P] Odovzdanie DP1
  • [P] Odovzdanie DP2
  • [P] Odovzdanie DP3

Pokyny pre odovzdanie správ k projektu sú uvedené v zodpovedajúcich častiach webu k Diplomovému projektu.

Návod na odovzdanie záverečnej práce pomocou systému G Suite for Education

 

Obhajoby (štátne skúšky), pridelenie oponentov

Harmonogram obhajob diplomových projektov pre aktuálny ak. rok nájdete v časti harmonogram štúdia ako [P] Obhajoby DP3.

Pridelenie oponentov zverejníme po administratívnom spracovaní všetkých odovzdaných diplomových prác v letnom semestri 2021/22.

Rozdelenie do komisií a podrobný časový harmonogram štátnych skúšok zverejníme cca týždeň pred ich termínom.

 

Obhajoby DP2

Harmonogram obhajob Diplomových projektov 2 pre aktuálny ak. rok nájdete v časti harmonogram štúdia ako [P] Obhajoby DP2.

Pridelenie oponentov zverejníme po administratívnom spracovaní všetkých odovzdaných DP2.

Rozdelenie do komisií a podrobný časový harmonogram štátnych skúšok zverejníme cca týždeň pred ich termínom.

Zimný semester

Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky:
Podrobný harmonogram v AIS

Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva:
Podrobný harmonogram v AIS