Prejsť na obsah
Štúdium

Registrácia

Harmonogram registrácie je určený harmonogramom predmetov Výskum v {softvérovom inžinierstve, počítačovom inžinierstve} podľa študovaného št. programu. Ďalšie pokyny pre výber projektu sú uvedené v časti Výber projektu.

 

Odovzdávanie

Termíny odovzdávania diplomových projektov pre aktuálny ak. rok nájdete v časti harmonogram štúdia ako:

 • [P] Odovzdanie DP1
 • [P] Odovzdanie DP2
 • [P] Odovzdanie DP3

Pokyny pre odovzdanie správ k projektu sú uvedené v zodpovedajúcich častiach webu k Diplomovému projektu.

LS 2021/22: Návod na odovzdanie záverečnej práce pomocou systému G Suite for Education

ZS 2021/22: Návod na odovzdanie záverečnej práce pomocou systému G Suite for Education

 

Obhajoby (štátne skúšky), pridelenie oponentov

Harmonogram obhajob diplomových projektov pre aktuálny ak. rok nájdete v časti harmonogram štúdia ako [P] Obhajoby DP3.

Pozrite si časový harmonogram štátnych skúšok inžinierskeho štúdia študijných programov Inteligentné softvérové systémy (ISS), Internetové technológie (IT) a Informačná bezpečnosť (IB).

Funkčnosť si overte v pondelok 13. 6. 2022 od 14.00 do 16.00 hod. v určenej miestnosti svojej komisie.

Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky:
Podrobný harmonogram v AIS (aktualizovaný 6. 6. 2022)

 • 14. 6. 2022 (utorok), 8.00 hod.
 • Komisia ŠP       Počet Miesto
  č. 1 IB, ISS, IT 10 5.45
  č. 2 - 1D ISS, IT 10 2.06
  č. 3 ISS, IT 4 2.08
  č. 4 - 1D IB, ISS 9 5.08
  č. 5 - 1D IB, ISS 9 4.08
  č. 6 - 1D IB, ISS, IT 10 5.44
 • 15. 6. 2022 (streda), 8.00 hod.
 • Komisia ŠP       Počet Miesto
  č. 2 - 2D ISS 5 2.06
  č. 4 - 2D IB, ISS, IT 3 5.08
  č. 5 - 2D IB, ISS 3 4.08
  č. 6 - 1D ISS 3 5.44

Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva:
Podrobný harmonogram v AIS (aktualizovaný 9. 6. 2022)

 • 14. 6. 2022 (utorok), 8.00 hod.
 • Komisia ŠP       Počet Miesto
  č. 1 ISS 10 3.08
  č. 2 IB, ISS 10 3.08
  č. 3 IB, ISS 10 1.39
  č. 4 ISS 10 1.38
 • 15. 6. 2022 (streda), 8.00 hod.
 • Komisia ŠP Počet Miesto
  č. 1 ISS 3 3.08
  č. 2 ISS 3 1.40
  č. 3 ISS 3 1.39
  č. 4 ISS 3 1.38

 

Obhajoby DP2

Harmonogram obhajob Diplomových projektov 2 pre aktuálny ak. rok nájdete v časti harmonogram štúdia ako [P] Obhajoby DP2.

Pridelenie oponentov zverejníme po administratívnom spracovaní všetkých odovzdaných DP2.

Rozdelenie do komisií a podrobný časový harmonogram štátnych skúšok zverejníme cca týždeň pred ich termínom.

Rozdelenie do komisií a podrobný časový harmonogram DP2:

Letný semester

Zimný semester

Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky:
Podrobný harmonogram v AIS (aktualizovaný/zmena tajomnika v 4. komisii, 24. 1. 2022)

Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva:
Podrobný harmonogram v AIS