Prejsť na obsah
Štúdium

Registrácia

Harmonogram registrácie je určený harmonogramom predmetov Výskum v {softvérovom inžinierstve, počítačovom inžinierstve} podľa študovaného št. programu. Ďalšie pokyny pre výber projektu sú uvedené v časti Výber projektu.

Odovzdávanie

Termíny odovzdávania diplomových projektov pre aktuálny ak. rok nájdete v časti harmonogram štúdia ako:

  • [P] DP1 - odovzdanie
  • [P] DP2 - odovzdanie
  • [P] DP3 - odovzdanie

Pokyny pre odovzdanie správ k projektu sú uvedené v zodpovedajúcich častiach webu k Diplomovému projektu.

Obhajoby (štátne skúšky), pridelenie oponentov

V súlade s Metodickým usmernením rektora STU (reg. č. sekr./66/6476/2020 zo dňa 27. 5. 2020) sa budú obhajoby (štátne skúšky) konať dištančnou metódou prostredníctvom videokonferenčného riešenia Webex Meetings, ktoré umožňuje kopírovať štandardný priebeh obhajob.

Funkčnosť si overte v pondelok 8. 6. 2020 od 14.00 do 16.00 hod. vo virtuálnej miestnosti svojej komisie.

K verejnej časti online štátnej skúšky a vyhláseniu výsledkov sa bude môcť pripojiť aj verejnosť s možnosťou aktívneho zapojenia sa do diskusie. Účasťou na štátnej skúške súhlasíte so spracovaním vašich osobných údajov (Informácia o spracúvaní osobných údajov podľa Čl. 13 GDPR ). Zároveň plánujeme zabezpečiť online vysielanie verejných častí v doméne stuba.sk (bez možnosti aktívneho zapojenia sa).

Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky:
Podrobný harmonogram v AIS (aktualizované 5. 6. 2020 - dpolnené kontakty na tajomníkov)

Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva:
Podrobný harmonogram v AIS (aktualizované 8. 6. 2020 - dpolnené kontakty na tajomníkov)

Obhajoby DP2

Harmonogram obhajob Diplomových projektov 2 pre aktuálny ak. rok nájdete v časti harmonogram štúdia ako [P] DP2.

Rozdelenie do komisií a podrobný časový harmonogram DP2:

Letný semester

Zimný semester

Pozrite si harmonogram obhajob podľa jednotlivých komisií ÚPAI a ÚISI