Prejsť na obsah
Štúdium

Registrácia

Harmonogram registrácie je určený harmonogramom predmetov Výskum v {softvérovom inžinierstve, počítačovom inžinierstve} podľa študovaného št. programu. Ďalšie pokyny pre výber projektu sú uvedené v časti Výber projektu.

Odovzdávanie

Termíny odovzdávania diplomových projektov pre aktuálny ak. rok nájdete v časti harmonogram štúdia ako:

 • [P] DP1 - odovzdanie
 • [P] DP2 - odovzdanie
 • [P] DP3 - odovzdanie

Pokyny pre odovzdanie správ k projektu sú uvedené v zodpovedajúcich častiach webu k Diplomovému projektu.

Obhajoby (štátne skúšky), pridelenie oponentov

Harmonogram obhajob diplomových projektov pre aktuálny ak. rok nájdete v časti harmonogram štúdia ako [P] DP - obhajoby.

Pridelenie oponentov zverejníme po administratívnom spracovaní všetkých odovzdaných diplomových prác v letnom semestri 2020/21.

Rozdelenie do komisií a podrobný časový harmonogram štátnych skúšok zverejníme cca týždeň pred ich termínom.

Obhajoby DP2

Harmonogram obhajob Diplomových projektov 2 pre aktuálny ak. rok nájdete v časti harmonogram štúdia ako [P] DP2.

Rozdelenie do komisií a podrobný časový harmonogram DP2:

Zimný semester

Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky:
Podrobný harmonogram v AIS (aktualizovaný - doplnenie kontaktov na tajomníkov 26. 1. 2021; úprava 25. 1. 2021)

Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva:
Podrobný harmonogram v AIS (aktualizovaný 26. 1. 2021 - doplnenie kontaktov na tajomníkov; 22. 1. 2021 - presun komisie č. 3 na 27. 1. 2021 o 13.00 hod.)

 • 26. 1. 2021 (utorok), 13.00 hod.
 • Komisia ŠP       Počet Miesto
  č. 2 ISS 10 bit.ly/2Y3G9EF
 • 27. 1. 2021 (streda), 9.00 hod.
 • Komisia ŠP       Počet Miesto
  č. 4 ISS 11 bit.ly/3iBQfpQ
 • 27. 1. 2021 (streda), 13.00 hod.
 • Komisia ŠP       Počet Miesto
  č. 3 ISS 11 bit.ly/39Q83cB
  č. 6 ISS 11 bit.ly/3ixSGcR
  č. 8 ISS 11 bit.ly/2KGdP8k
 • 28. 1. 2021 (štvrtok), 9.00 hod.
 • Komisia ŠP       Počet Miesto
  č. 7 ISS 11 bit.ly/2McxP2w
 • 28. 1. 2021 (štvrtok), 13.00 hod.
 • Komisia ŠP       Počet Miesto
  č. 1 ISS 10 bit.ly/3o0Ds0Z
  č. 5 ISS 10 bit.ly/3sNDUDm