Prejsť na obsah
Štúdium

Registrácia

Harmonogram registrácie je určený harmonogramom predmetov Výskum v {softvérovom inžinierstve, počítačovom inžinierstve} podľa študovaného št. programu. Ďalšie pokyny pre výber projektu sú uvedené v časti Výber projektu.

 

Odovzdávanie

Termíny odovzdávania diplomových projektov pre aktuálny ak. rok nájdete v časti harmonogram štúdia ako:

  • [P] DP1 - odovzdanie
  • [P] DP2 - odovzdanie
  • [P] DP3 - odovzdanie

Pokyny pre odovzdanie správ k projektu sú uvedené v zodpovedajúcich častiach webu k Diplomovému projektu.

 

Obhajoby (štátne skúšky), pridelenie oponentov

V súlade s Metodickým usmernením rektora STU (reg. č.: sekr./79/7178/2021 zo dňa 14. 5. 2021) sa budú všetky štátne skúšky konať pred skúšobnými komisiami dištančnou metódou prostredníctvom videokonferencií bez fyzickej prítomnosti s použitím informačných a komunikačných technológií.

Funkčnosť si overte v piatok 11. 6. 2021 od 14.00 do 16.00 hod. vo virtuálnej miestnosti svojej komisie.

Online vysielanie verejných častí obhhajob štátnych skúšok (bez možnosti aktívneho zapojenia sa): cutt.ly/lnh3Hin

Harmonogram obhajob diplomových projektov pre aktuálny ak. rok nájdete v časti harmonogram štúdia ako [P] DP - obhajoby.

Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky:
Podrobný harmonogram v AIS (aktualizované 4. 6. 2021)

Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva:
Podrobný harmonogram v AIS

 

Obhajoby DP2

Harmonogram obhajob Diplomových projektov 2 pre aktuálny ak. rok nájdete v časti harmonogram štúdia ako [P] DP2.

Rozdelenie do komisií a podrobný časový harmonogram DP2:

Letný semester

Zimný semester

Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky:
Podrobný harmonogram v AIS (aktualizovaný - doplnenie kontaktov na tajomníkov 26. 1. 2021; úprava 25. 1. 2021)

Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva:
Podrobný harmonogram v AIS (aktualizovaný 26. 1. 2021 - doplnenie kontaktov na tajomníkov; 22. 1. 2021 - presun komisie č. 3 na 27. 1. 2021 o 13.00 hod.)