Prejsť na obsah
Štúdium

Registrácia

Harmonogram registrácie je určený harmonogramom predmetov Výskum v {softvérovom inžinierstve, počítačovom inžinierstve} podľa študovaného št. programu. Ďalšie pokyny pre výber projektu sú uvedené v časti Výber projektu.

Odovzdávanie

Termíny odovzdávania diplomových projektov pre aktuálny ak. rok nájdete v časti harmonogram štúdia ako:

  • [P] DP1 - odovzdanie
  • [P] DP2 - odovzdanie
  • [P] DP3 - odovzdanie

Pokyny pre odovzdanie správ k projektu sú uvedené v zodpovedajúcich častiach webu k Diplomovému projektu.

Obhajoby (štátne skúšky), pridelenie oponentov

Harmonogram obhajob diplomových projektov pre aktuálny ak. rok nájdete v časti harmonogram štúdia ako [P] DP - obhajoby.

Pridelenie oponentov zverejníme po administratívnom spracovaní všetkých odovzdaných diplomových prác v letnom semestri 2019/20.

Rozdelenie do komisií a podrobný časový harmonogram štátnych skúšok zverejníme cca týždeň pred ich termínom.

Obhajoby DP2

Harmonogram obhajob Diplomových projektov 2 pre aktuálny ak. rok nájdete v časti harmonogram štúdia ako [P] DP2.

Rozdelenie do komisií a podrobný časový harmonogram DP2:

Zimný semester

Pozrite si harmonogram obhajob podľa jednotlivých komisií ÚPAI a ÚISI