Prejsť na obsah
TP Cup

súťaž o najlepší tím roka

 

Uzávierka prihlášok

30. októbra 2021

Prihláste svoj projekt do súťaže TP Cup 2022 a vyhrajte súťaž o najlepší tímový projekt v akademickom roku 2021/22!

 

Ceny pre víťazný tím

Slávnostné vyhlásenie víťazného tímu súťaže po skončení finále v letnom semestri za účasti akademickej obce a zástupcov priemyslu.

  • Malý pohár pre každého člena víťazného tímu
  • Záznam na veľký pohár
  • Šek v hodnote min 1K EUR (tisíc dvadsaťštyri)
  • Ďalšie výhody ako prednostný zápis predmetov do rozvrhu pre nasledujúci akademický rok

 

Ďalšie ceny

2. miesto - šek v hodnote 256 EUR

3. miesto - šek v hodnote 128 EUR

Víťazný tím na základe hlasovanie verejnosti získa knižné poukážky v hodnote 15 EUR pre každého člena

 

Porota

predseda:
Michal Ries (FIIT STU)

členovia:
Branislav Čík (Datavard)
Pavol Frič (Ditec)
Ľuboš Hlinka (IBM Slovensko)
Miroslav Michálek (Tempest)
Martin Murgáč (MindIT)
Mikuláš Zalai (Ernst & Young)