Prejsť na obsah
TP Cup

 

 

 

 

30. 10. 2021   Odovzdanie prihlášky do súťaže
....   2. 2022   Odovzdanie priebežnej správy o riešení projektu, vrátane príspevku na študentskú vedeckú konferenciu IIT.SRC 2021
...   4. 2022   Ukážka projektov v rámci študentskej vedeckej konferencie IIT.SRC 2022
....   4. 2022   Oznámenie semifinalistov
.... 5. 2022   Odovzdanie záverečnej správy o projekte
19.   5. 2022   Vytvorenie prezentácie na portáli touchIT
.....   6. 2022   Losovanie poradia v semifinále
....   6. 2022   Semifinále súťaže - prezentácia a demonštrácia výsledkov projektov
....   6. 2022   Finále súťaže - prezentácia a demonštrácia výsledkov projektov


Termíny priebežne aktualizujeme.

Zmena termínov je vyhradená.