Prejsť na obsah
Habilitačné konania a vymenúvacie konania za profesora

 

Dovoľujeme si vám oznámiť, že dňa

18. 10. 2005 o 10:00

sa bude konať v Klube zamestnancov v bloku B inauguračná prednáška

doc. RNDr. Eduarda Kostolanského, PhD.

na tému:    

Aplikácia konečných automatov v lexikológii
(odbor Aplikovaná informatika)

 

Inauguračná komisia:

Predseda:

  • prof. RNDr. Ľudovít Molnár, DrSc., FIIT STU v Bratislave

Členovia:

  • prof. Ing. Ivan Plander, DrSc. Trenčianska univerzita, Trenčín
  • prof. RNDr. Jozef Kelemen, DrSc., Slezská univerzita, Opava

 

Oponenti:

  • doc. Ing. Marek Cigánik, DrSc., Univ. sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • prof. PhDr. Ábel Král, DrSc., PdF UK Bratislava
  • prof. Dr. Mgr. Peter Grzybek, Karl-Franzes Universiät Graz