Prejsť na obsah
Habilitačné konania a vymenúvacie konania za profesora

 

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa

7. 3. 2006 o 11:30

sa bude konať v Bratislave, Ilkovičova 3, v Klube v bloku B, prízemie inauguračná prednáška

doc. RNDr. Jiřího Pospíchala, DrSc.
z Ústavu aplikovanej informatiky Fakulty informatiky a informačných technológií STU

na tému:    

Evolúcia v multiagentových systémoch
(odbor Aplikovaná informatika)

 

Inauguračná komisia:

Predseda:

  • prof. Ing. Vladimír Vojtek, PhD., Slovenská technická univerzita v Bratislave

Členovia:

  • prof. Ing. Ján Sarnovský, CSc., Technická univerzita Košice
  • prof. RNDr. Mikulecký Peter, PhD., Univerzita Hradec Králové
  • prof. RNDr. Jozef Kelemen, DrSc., Slezská univerzita v Opavě

 

Oponenti:

  • prof. RNDr. Jiří Wiedermann, DrSc., Ústav informatiky Akademie věd ČR
  • prof. Ing. Peter Sinčák, PhD., Technická univerzita Košice
  • prof. RNDr. Ing. Ivan Křivý, CSc., Ostravská univerzita