Prejsť na obsah
ProFIIT
    súťaž stredoškolákov v programovaní

 

 

 1. Aký dátový typ použiť pre desatinné čísla?

 2. Všeobecne platí, že sa kvôli ich slabej presnosti treba vyvarovať 32 bitovým (4 bajtovým) dátovým typom desatinných čísel. Preto neodporúčame používať typ float v jazyku C a typ single v Pascale. Používajte teda typ double v jazyku C a typ real alebo double v Pascale.

 3. Sú príklady zoradené podľa náročnosti?

 4. Nie, zoradené sú tak, aby zapadali do príbehu. Vždy si pozrite všetky príklady, až potom začnite riešiť podľa vás najľahší. Istou pomôckou je pozrieť sa na priebežné poradie. Ak má niektorý príklad veľa súťažiacich vyriešený, tak je pravdepodobne jednoduchší. Naopak, ak pri nejakom príklade má veľa súťažiacich neúspešné pokusy, pravdepodobne je to zložitejší príklad ako vyzerá.

 5. V akých programovacích jazykoch je možné odovzdávať riešenia problémov?

 6. Riešenia problémov je možné odovzdávať ako programy napísané v jednom z jazykov: C, C++ a Pascal.

 7. Je možné aby každý člen tímu odovzdával riešenia v inom programovacom jazyku?

 8. Áno, každý člen tímu môže programovať v ktoromkoľvek programovacom jazyku, dokonca každé jednotlivé riešenie môže byť naprogramované v rôznom jazyku.

 9. V prípade, ak tím odovzdáva riešenie jednoho problému viac krát, je možné odovzdať každé riešenie v inom programovacom jazyku?

 10. Áno, každé riešenie (aj toho istého problému) môže byť odovzdané v rôznych programovacích jazykoch.

 11. Môžem v riešení naprogramovanom v Pascale používať knižnicu Crt?

 12. Nie, pre Pascal nie je povolené používať žiadne knižnice.

 13. Ako načítavať vstup a vypisovať výstup?

 14. Vstup sa načítava zo štandardného vstupu (klávesnica) a výstup sa vypisuje na štandardný výstup (obrazovka).

 15. Môže program vypisovať výstup ešte pred tým ako načíta celý vstup?

 16. Áno, program môže vypisovať výstup aj skôr ako dočíta celý vstup. Inými slovami sa správnosť výstupu programu kontroluje až po jeho skončení.

 17. Je potrebné kontrolovať správnosť vstupu?

 18. Nie, programy sú testované len na vstupoch, ktoré vyhovujú zadaniu.

 19. Je každý riadok vstupu ukončený koncom riadka?

 20. Áno, každý riadok vstupu je ukončený znakom konca riadka. Jedná sa o UNIXový koniec riadku (ASCII hodnota 10), čo však pri použití štandardných prostriedkov daného programovacieho jazyka nie je podstatné.

 21. „Mohli by ste ručne skontrolovať môj program?“

 22. Nie, programy sa vyhodnocujú výhradne v elektronickom systéme pre organizáciu sútaže.

 23. Kontroluje sa časová náročnosť programov?

 24. Áno, časová náročnosť programov sa kontroluje. Pri vyhodnocovaní správnosti odovzdaného programu sa program spustí na testovacích vstupných dátach. Pre tieto dáta je v systéme určený časový limit (zámerne neverejný). Ak sa program vykonáva dlhšie ako je stanovený limit, program je vyhodnotený s chybou Vypršanie časového limitu.

 25. Akým spôsobom sa hodnotia tímy?

 26. Tímy sa zoraďujú do výsledkovej listiny podľa týchto kritérií:

  1. podľa počtu akceptovaných problémov (čím viac vyriešených problémov tým lepšie umiestnenie)
  2. súťažiace tímy, ktoré majú vyriešený rovnaký počet problémov, sú zoradené podľa súčtu celkových časov pre správne vyriešené problémy vrátane penalizácií za odovzdané nesprávne riešenia (čím kratší čas tým lepšie umiestnenie). Za problémy, ktoré neboli nakoniec správne odovzdané, sa žiadne penalizácie nepripočítavajú.

 27. Odlišuje sa hodnotenie dvojčlenného tímu od hodnotenia jednotlivca?

 28. V korešpondenčnom kole môžu súťažiť jednotlivci aj dvojčlenné tímy. Spôsob ich hodnotenia je však rovnaký. Ani jednotlivci ani tímy nie sú žiadnym spôsobom zvýhodňované.

 29. Ak postúpi tím do finále, postupujú obaja členovia tímu?

 30. V prípade, že do finále postúpi dvojčlenný tím, postupujú obaja členovia tohoto tímu. Vo finále však bude každý súťažiť už ako jednotlivec.

 31. Dajú sa niekde zobraziť detaily chyby pri kompilovaní?

 32. Áno. V menu kliknite na Moje výsledky. Kliknite na ikonu knižočky pre konkrétny príklad, čím sa zobrazia jednotlivé odovzdania daného príkladu. Pri odovzdaní, kde nastala chyba kompilácie, kliknite na ikonu knižočky.