Prejsť na obsah
ProFIIT
    súťaž stredoškolákov v programovaní

 

ProFIIT je súťaž v programovaní pre žiakov stredných škôl.

Cieľom súťažiacich je vytvoriť počítačové programy, ako správne riešenia čo najväčšieho počtu problémov a prostredníctvom elektronického systému ich odovzdať v čo najkratšom čase.

Účasť v súťaži sa odporúča najmä tým stredoškolákom, ktorí plánujú prihlásiť sa na bakalárske štúdium informatiky na FIIT STU s nástupom v akademickom roku 2018/19.

ProFIIT umožní žiakom stredných škôl, ktorí už majú skúsenosti s programovaním a tvorbou algoritmov, zmerať si svoje schopnosti v súťaži. Zároveň víťazi a úspešní riešitelia vo finále ProFIIT 2018 získajú veľký počet bonusových bodov do hodnotenia prijímacieho konania na FIIT STU pre akademický rok 2018/19.

Informácia o bonusoch pre víťazov a úspešných riešiteľov v ProFIIT 2018 je zverejnená na stránke hodnotenia súťaží.

Súťaž má dve kolá:

korešpondenčné
jednotlivci alebo dvojčlenné tímy riešia počas troch týždňov zadané úlohy prostredníctvom internetu,

finále súťaže
súťažiaci najlepších tímov z korešpondenčného kola riešia individuálne zadané úlohy priamo na fakulte v časovom limite.