Prejsť na obsah
ProFIIT

    súťaž stredoškolákov v programovaní

 

Základné informácie o súťaži ProFIIT

ProFIIT je súťaž v programovaní pre žiakov stredných škôl. Cieľom súťažiacich bude vytvoriť počítačové programy ako správne riešenia čo najväčšieho počtu problémov a prostredníctvom elektronického systému ich odovzdať v čo najkratšom čase. Účasť v súťaži sa odporúča najmä tým stredoškolákom, ktorí sa plánujú prihlásiť na bakalárske štúdium informatiky na FIIT STU.

ProFIIT umožní žiakom stredných škôl, ktorí už majú, alebo chcú nabrať skúsenosti s programovaním a tvorbou algoritmov, zmerať si svoje schopnosti v súťaži. Zároveň víťazi vo finále súťaže získajú bonusové body do hodnotenia prijímacieho konania na FIIT STU pre daný akademický rok.

Informácia o bonusoch pre víťazov a úspešných riešiteľov v ProFIIT je zverejnená na stránke hodnotenia súťaží.

Súťaž prebieha v dvoch kolách:

  • Korešpondenčné kolo
    jednotlivci alebo dvojčlenné tímy riešia v januári - februári daného roka počas troch týždňov zadané úlohy prostredníctvom internetu.

  • Finále
    súťažiaci najlepších tímov z korešpondenčného kola (asi 20, pričom je snaha, aby postúpili tímy čisto na základe počtu vyriešených príkladov, t. j. bez ohľadu na čas ich vyriešenia) priamo na fakulte individuálne riešia zadané úlohy v časovom limite.

 

Pravidlá súťaže

 

Zadania problémov

V zadaniach všetkých problémov bude definovaný formát vstupných a výstupných údajov. Riešenia budú čítať vstupné údaje zo štandardného vstupu a vypíšu požadované výstupné údaje na štandardný výstup. Zadania problémov budú obsahovať opis problému, popis formátu vstupu, popis formátu výstupu, ukážkový vstup a k nemu ukážkový výstup.

 

Testovanie a hodnotenie riešení

Odovzdané programy sa v elektronickom systéme automaticky skompilujú, vykonajú a na súbore testovacích údajov sa otestuje ich vstupno-výstupné správanie. Každé odoslané riešenie sa potom buď prijme ako vyhovujúce alebo sa zamietne. Bližšie informácie sú uvedené v pravidlách súťaže.

Odporúčania

V dokumente ProFIIT - odporúčania nájdete odporúčania k súťaži. Je vhodné prečítať si ich pred začiatkom súťaže. Informácie obsiahnuté v odporúčaniach vám môžu pomôcť znížiť počet nesprávnych odovzdaných riešení.

 

Fair-play

Kopírovanie a používanie práce niekoho iného ako členov tímu (toto samozrejme neplatí o štandardných algoritmoch) nie je v súťaži povolené. Nedodržanie sa rieši vylúčením tímu zo súťaže.

Stiahnite si plagátik ProFIIT 2018 (1,6 MB) a povedzte o súťaži ProFIIT svojim známym.

 


Archív:ProFIIT 2017 - finále súťaže, korešpondenčné koloProFIIT 2016 - finále súťaže, korešpondenčné koloProFIIT 2015 - finále súťaže, korešpondenčné koloProFIIT 2014 - finále súťaže, korešpondenčné koloProFIIT 2013 - finále súťaže, korešpondenčné koloProFIIT 2012 - finále súťaže, korešpondenčné koloProFIIT 2011 - finále súťaže, korešpondenčné kolo