Prejsť na obsah
IIT.SRC

 

 

 

 

  Zaslanie abstraktu do 12. 2. 2015  (štvrtok)
  Zaslanie príspevku do 19. 2. 2015* (štvrtok)
  Informácia o výsledku posudzovania príspevku do 16. 3. 2015  (pondelok)
  Camera ready do 21. 3. 2015  (sobota)
  Konferencia IIT.SRC 23. 4. 2015  (štvrtok)


  * Tí študenti doktorandského štúdia, ktorí vedú projekty, z ktorých vznikol príspevok na IIT.SRC 2015, môžu odovzdať príspevok do 22. 2. 2015 (nedeľa), termín pre zaslanie abstraktu je pre všetkých rovnaký a záväzný.

Termíny pre zaslanie abstraktu a príspevku treba bezpodmienečne dodržať, najmä z dôvodu spracovania príspevkov do zborníka.