Prejsť na obsah
IIT.SRC

 

 

 

 

Predseda: Zuzana Marušincová
Členovia: Mária Bieliková
Alexandra Bieleková
Ivan Kotuliak
Katarína Mršková
Ľubica Palatinusová
Branislav Steinmüller
Roman Stovíček
 
Sprievodné podujatia:
IIT.SRC Junior Katarína Mršková (garant: Jakub Šimko)
ProFIIT Iveta Dekýšová (garant: Peter Trebatický)
RoboCup Ivan Kapustík (garant: Ivan Kapustík)
Výstava fotografií Ján Lang
Alexandra Zákalová
(garant: Ján Lang)
Rýchlostné programovaníe Peter Trebatický (garant: Peter Trebatický)

 

Prípravu zborníka konferencie na tlač zabezpečujú:     Katarína Mršková    
Anton Andrejko
Mária Bieliková
Andrej Fogelton
Tomáš Halagan
Dávid Chalupa
Peter Krátky
František Kudlačák
Martin Labaj
Ján Laštinec
Dominik Macko
Aurel Paulovič
Miroslav Siebert
Márius Šajgalík
Lukáš Turský
Petra Vrablecová