Prejsť na obsah
IIT.SRC

 

 

 

 

  Zaslanie abstraktu do 13. 2. 2014  (štvrtok)
  Zaslanie príspevku do 20. 2. 2014* (štvrtok)
  Informácia o výsledku posudzovania príspevku do 17. 3. 2014  (pondelok)
  Camera ready do 22. 3. 2014  (sobota)
  Konferencia IIT.SRC 29. 4. 2014  (utorok)


  * Tí študenti doktorandského štúdia, ktorí vedú projekty, z ktorých vznikol príspevok na IIT.SRC 2014, môžu odovzdať príspevok do 23. 2. 2014 (nedeľa), termín pre zaslanie abstraktu je pre všetkých rovnaký a záväzný.

Termíny pre zaslanie abstraktu a príspevku treba bezpodmienečne dodržať, najmä z dôvodu spracovania príspevkov do zborníka.