Prejsť na obsah
IIT.SRC

 

 

 

 

Zborník bude počas konferencie dostupný v tlačenej aj elektronickej podobe.
Elektronická podoba bude mať pridelené ISBN a bude voľne dostupná na internete.