Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Ajv letnom semestri akademického roka 2021/22 sa uskutoční séria prednášok na tému informačnej bezpečnosti v rámci Seminára informačnej bezpečnosti na FIIT STU (SIB FIIT STU).

 

Registrácia na semináre

 • Jednotlivé semináre budú v pondelky so začiatkom o 17.00 hod. online formou.
 • Pred každým seminárom je nutné sa registrovať (registračný mail dostanete obvykle 6 dní pred oficiálnym termínom).
 • Registrácia je veľmi dôležitá pre organizátorov aj lektorov, aby vedeli, s akým počtom študentov majú počítať a aká je úroveň ich znalostí.
 • Iba registrovaným študentom/účastníkom neskôr príde pripomienka s organizačnými pokynmi.
 • Registráciu je potrebné brať zodpovedne, to znamená, že ak sa zaregistrovaný záujemca nebude môcť zúčastniť, mal by o tom dopredu informovať organizátorov.

 

Semináre LS 2021/22

Odporúčame rezervovať si tieto termíny seminárov na nasledujúce mesiace.
Upozorňujeme, že niektoré semináre, hlavne ku koncu semestra, môžu byť ešte dodatočne doplnené.

 1. 28. 2. 2022 o 17.00 hod. – Michal Vangorík: Medzinárodné cvičenia z IT security
 2.   7. 3. 2022 o 17.00 hod. – Milan Pikula: Workshop: OSINT a Taranis-NG
 3. 14. 3. 2022 o 17.00 hod. – David Kosť: Threat Intelligence a Incident Response
 4. 21. 3. 2022 o 17.00 hod. – Ján Trenčanský: Automatizácia pomocou Ansible
 5. 28. 3. 2022 o 17.00 hod. – Ján Andraško: Velociraptor a Windows Forensics
 6.   4. 4. 2022 o 17.00 hod. – Sergei Frankoff: Eveything You Ever Wanted To Know About Windows APIs (v angličtine)
 7. 11. 4. 2022 o 17.00 hod. – Aleksandra Doniec (hasherezade): Injection techniques used in Malware (v angličtine) - seminár sa presúva na ďalší semester
 8. 25. 4. 2022 o 17.00 hod. – Zuzana Hromcova: IIS Malware
 9.   2. 5. 2022 o 17.00 hod. – Milan Pikula: Úvod do binarnej exploitacie
 10. 10. 5. 2022 o 17.00 hod. – Richard Ostertág: Bezpečné programovanie
 11. 16. 5. 2022 o 17.00 hod. – Tomáš Vobruba: Scada and ICS Essentials
 12. 30. 5. 2022 o 17.00 hod. – Martin Rublik: Životný cyklus a správa kryptografických kľúčov v praxi
 13.   6. 6. 2022 o 17.00 hod. – Ivan Makatura: Certifikačné schémy a posudzovanie zhody v kybernetickej bezpečnosti - presunuté z 23. 5. 2022

 

Budovanie komunity

Ak vo svojom voľnom čase alebo profesionálne robíte na zaujímavej téme z informačnej bezpečnosti, budeme veľmi radi, ak sa s nami podelíte o informácie alebo skúsenosti. Semináre sú otvorené aj pre širšiu verejnosť ako len pre FIIT, a tak radi privítame na seminároch/workshopov aj ďalsích záujemcov o IB. V prípade otázok ohľadne SIB píšte na sib[at]fiit.stuba.sk.

Seminár informačnej bezpečnosti na FIIT STU vedú Martin Mihalovič a Ing. Alexander Valach. Garant seminára je doc. Ladislav Hudec.

 

Poďakovanie

Poďakovanie patrí všetkým účastníkom za aktivitu a podporu počas predchádzajúcich semestrov.

Najväčšie poďakovanie patrí lektorkom, ktorí si v minulom semestri našli čas a boli ochotní posunúť svoje vedomosti a skúsenosti študentom, mladým profesionálom a ďalším kolegom v oblasti informačnej bezpečnosti. Menovite pánom Jánovi Skalnému, Miroslavovi Sidorovi, Jánovi Trenčanskému, Lukášovi Hlavičkovi, Jánovi Laštincovi, Lacovi Bačovi, Jánovi Koprivovi, Milanovi Pikulovi, Milanovi Kyselicovi a Ivanovi Makaturovi. Ďakujeme, že aj týmto spôsobom pomáhate budovať a zlepšovať úroveň informačnej bezpečnosti na Slovensku.