Prejsť na obsah
IIT.SRC

 

 

 

 

Študentská vedecká konferencia bude prebiehať formou posterovej prezentácie v priestoroch respírií na 1. a 2. poschodí bloku D.

Členovia poroty vyhodnotia najlepších, ktorí budú na slávnostnom vyhodnotení ocenení. Súťaží sa o Best Paper v jednotlivých stupňoch štúdia a Deans Award a ocenenia profesijných spoločností.

Konferencia je prístupná pre širokú verejnosť, ktorá môže taktiež ohodnotiť postery a vybrať Best Poster a zároveň sa zúčastniť zlosovania o zaujímavé ceny.

Program konferencie

18. apríl 2007

  8:00 -   8:45   Registrácia autorov príspevkov a členov hodnotiacich komisií
 

  8:10 – 10:00  

BLOK I
respírium na 1. a 2. poschodí bloku D

  8:10 –   9:00   Inštalácia posterov
  9:00 – 10:00  

Prezentácia posterov:

Software Engineering and Multi-agent Systems, Operating Systems

Information Processing and Web Technologies

Artifical Intelligence and Computer Science, Multimedia and Computer Graphics

Computer Networks, Security and Grids, Digital Systems

 
10:00 – 12:30   Súťaž v rýchlostnom programovaní
CPU na prízemí bloku D
 
10:40 – 12:30   BLOK II
respírium na 1. a 2. poschodí bloku D

10:40 – 11:30   Inštalácia posterov
11:30 – 12:30   Prezentácia posterov:

Software Engineering and Multi-agent Systems, Operating Systems

Information Processing and Web Technologies

Artifical Intelligence and Computer Science, Multimedia and Computer Graphics

Computer Networks, Security and Grids, Digital Systems

 
13:00 – 14:00   RoboCup
poslucháreň BC 300 na prízemí bloku B
 
14:00 – 15:00   Odborné prednášky sponzorských firiem  
poslucháreň BC 300 na prízemí bloku B
14:15 – 14:45   Spolupráca IBM - Yahoo - Google v oblasti vyhľadávania dát
 
15:00    Vyhodnotenie konferencie
poslucháreň BC 300 na prízemí bloku B