Prejsť na obsah
IIT.SRC

 

 

 

Študentská vedecká konferencia bude prebiehať formou posterovej prezentácie v priestoroch prízemia medzi blokmi E až B.

Členovia poroty vyhodnotia najlepších, ktorí budú na slávnostnom vyhodnotení ocenení. Súťaží sa o Best Paper v jednotlivých stupňoch štúdia a Deans Award a ocenenia profesijných spoločností.

Konferencia je prístupná pre širokú verejnosť, ktorá môže taktiež ohodnotiť postery a vybrať Best Poster a zároveň sa zúčastniť zlosovania o zaujímavé ceny.

Program konferencie

30. apríl 2008

  8:00 -   8:45   Registrácia autorov príspevkov a členov hodnotiacich komisií
 

  8:10 – 10:10  

BLOK I
prízemie medzi blokmi E až B

  8:10 –   8:40   Inštalácia posterov
  8:40 – 10:10  

Prezentácia posterov:

Software Engineering, Multi-agent Systems

Information Processing, Web Technologies

Computer Graphic, Multimedia, Artificial Intelligence

Computer Science, IT Applications

Computer Systems, Computer Networks, Security and Grids

 
10:15 – 12:15   Súťaž v rýchlostnom programovaní
TPC bloku A
 
10:40 – 12:40   BLOK II
prízemie medzi blokmi E až B

10:40 – 11:10   Inštalácia posterov
11:10 – 12:40   Prezentácia posterov:

Software Engineering, Multi-agent Systems

Information Processing, Web Technologies

Computer Graphic, Multimedia, Artificial Intelligence

Computer Science, IT Applications

Computer Systems, Computer Networks, Security and Grids

 
13:00 – 14:00   RoboCup
poslucháreň CD 150 (prízemie medzi blokmi C a D)
 
14:00 – 14:45   Odborné prednášky sponzorských firiem  
poslucháreň CD 150 (prízemie medzi blokmi C a D)
14:00 – 14:45   From Graduate Entry to Corporate Expert / Solution Architect Profession
(Peter Dzurenda, Majo Hollý, Ivana Môciková
GDAS, Hewlett-Packard Slovakia, s. r. o.)
 
15:00    Vyhodnotenie konferencie
poslucháreň CD 150 (prízemie medzi blokmi C a D)