Prejsť na obsah
IIT.SRC

 

 

Pokyny

 

 

Požiadavky editorov

 

 

Odovzdanie príspevkuOdovzdanie príspevku

  • Pre prípravu príspevku použite štýl Word alebo LaTeX.
  • Príspevok na posudzovanie, ktorý vyhovuje požiadavkám, treba odovzdať do konferenčného systému vo formáte pdf alebo doc.
  • Príspevok vo verzii na tlač treba odovzdať do konferenčného systému v tvare doc alebo zip obsahujúci všetky zdrojové súbory v LaTeXu spolu s náhľadom v pdf.